Project

🥷🏻 วันนี้ทำอะไรกันดี?

ทุกทีม ทุกโปรเจกต์ควรมีงานประเภทนี้เก็บไว้ เมื่องานหลักติดขัดด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม … เราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านว่าไม่มีงานทำ 🤴🏼

👝 ไม่ใช่โปรเจกต์

บางคนคิดว่าย่ิงสถานการณ์ไม่แน่นอนเรายิ่งต้องคิดวางแผนให้ไกลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบ ความคิดแบบนี้ผิดถนัด 🐱

🧑🏼‍🦰 เวลาและความคุ้มค่า

ในกรณีที่เราทำตัวเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์ หลักการง่ายคืองานที่ต้องใช้เวลามากกว่าหกเดือนนั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มกับค่าแรง 🍉

🪵 โปรเจกต์เมเนจเม้นท์ … ยาก

ในเมื่อการบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายแล้วทำไมแทบทุกบริษัทถึงไขว่คว้ามองหาคนทำงานในตำแหน่งโปรเจกต์ เมเนเจอร์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน? 🦔

🐯 เร็ว … แค่ไหน?

ปัญหานี้ไม่มีทางแก้แบบเบ็ดเสร็จ มันแก้ไม่ได้เพราะต้นตอมันอยู่ที่แนวคิดของคนและการเปลี่ยนแปลงคนเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ 👟

😪 ไม่ใช่โอกาสที่ดี

ถ้าเราจับสัญญาณได้ตั้งแต่ต้นๆว่างานนี้จะมีการเมืองมีความไม่โปร่งใสเข้ามาเกี่ยวข้อง เราควรจะปล่อยผ่านทันที มันเสียเวลามาก 😐

🦋 ปรับเปลี่ยน

อย่าพยายามวางแผนให้เป๊ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ จงให้ความสำคัญกับการติดตามผลให้มากกว่านี้ 🐛

🎧 งานกับโปรเจกต์

ทาสก์สำคัญ โปรเจกต์ก็เช่นกัน แต่การให้น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวไม่ใช่ทางเลือกที่ดี 😬