🎧 งานกับโปรเจกต์

ทำงานเป็นชิ้นๆบางครั้งก็น่าเบื่อ เสร็จหนึ่ง ต่อไปสอง แล้วผ่านไปสาม

 • โทรหาลูกค้า
 • ส่งใบสั่งซื้อ
 • ตอบอีเมล์จากพาร์ทเนอร์
 • เข้าประชุมกับทีมเดฟ
 • เขียนเอกสารข้อเสนอโครงการ

งานที่ไม่ต่อเนื่องกัน งานที่ดูดพลังงานทางกายและใจแบบที่บางครั้งหาจุดหมายไม่เจอ

งานที่เรียกว่าทากส์

ในอีกมุมหนึ่งคืองานโปรเจกต์ งานต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • หาตัวอย่างจากอินเตอร์เน็ต
 • รีวิวข้อความ
 • คิดข้อความใหม่
 • ออกแบบเล่าเรื่องใหม่
 • คิดและร่างรูปประกอบ
 • ประชุมกับทีมเพื่อสรุปงาน

งานนี้เพื่อ “อัพเดทเวปไซต์บริษัท”

งานที่เรามีใจให้มัน งานที่ต้องใช้เวลาและใช้ความทุ่มเทแบบพิเศษ

งานที่เหมือนเป็นที่พักที่เรากลับมาหามันได้ตลอด

งานที่เรียกว่าโปรเจกต์

ในการทำงานแต่ละวัน เราจะต้องรับผิดชอบงานทั้ง 2 แบบ งานเป็นชิ้นที่เร่งด่วนที่ต้องการให้เราจัดการ แต่เมื่อเราหลุดรอดจากงานเหล่านั้นแล้วเราควรมีงานที่ต่อเนื่องรออยู่ด้วย

ต้นเหตุความน่าเบื่อของงานส่วนหนึ่งมาจากการทำแต่ทาสก์และไม่มีโปรเจกต์

โทรหาลูกค้าทั้งวัน เมล์ตามพาร์ทเนอร์มา 3 ชั่วโมงแล้ว — มันน่าเบื่อมั้ยละ?

การสร้างความสมดุลนั้นสำคัญ — หลังวางสายจากลูกค้ารายที่สาม เรากลับมาออกแบบเวปไซต์ต่อ พักเที่ยงกลับมาประชุมกับทีมเสร็จ เรากลับมาคิดแผนการตลาดต่อ

การสลับไปมาแบบนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มันช่วยให้เราเปิดประสบการณ์หลายด้าน ช่วยให้มีความสดใหม่ในความคิด ช่วยให้รู้สึกว่าตัวเองได้ทำงานที่มีคุณค่าและมีเป้าหมายชัดเจน

ทาสก์สำคัญ โปรเจกต์ก็เช่นกัน แต่การให้น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวไม่ใช่ทางเลือกที่ดี

หัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าใจจุดนี้เพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากสมาชิกในทีม … เมื่อแฮปปี้และสนุกอะไรๆก็จะออกมาดีเสมอ 🥹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *