Life

🫶🏼 เทคแคร์

เพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์ … ทุกคนต้องการความเข้าใจ ทุกคนต้องการพื้นที่ที่มีความสงบ แต่คนรอบข้างเข้าใจตรงนี้หรือไม่? 🙍🏻

👤 ความมั่นใจมากเกินไป

ถ้าจะไม่ตั้งคำถามกับตัวเอง เราจะไม่เตรียมตัว ถ้าเรามั่นใจมาก … ดังนั้น อย่ามั่นใจเกินไปจะปลอดภัยกว่า 👅

🧶 จุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่อง

การเขียนรีไควเม้นต์สเปค การเขียนบทความ การวางพล๊อตเรื่องสำหรับวิดีโอ และอื่นๆอีกมาก) สิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับต้นๆคือการร่างสารบัญ 📔

👼🏽 สถานะเป็นสุข

การวัดว่าวันนี้เราเป็นสุขแล้วหรือยัง … สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องภายในมากกว่าภายนอก มันเป็นแบบนี้ตลอดมาและก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป 🐠

🙅🏼‍♂️ ทำไม่ได้

อย่าคิดดูถูกว่าเขาไร้ความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้นำ 🙅🏽

🟢 งานสร้างความสุข

ถึงแม้ความสุขในการทำงานสังเกตได้จากการแสดงออกภายนอกแต่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาแสดงออกเช่นนั้นเป็นเรื่องลึกลับที่ต้องค้นหา 🔆

🤟🏽 เตือนสติ

การเตือนสติอย่างมีศิลปะเริ่มต้นด้วยการที่เราต้องมีสติมากกว่าใครในห้อง อย่าหลุด อย่าก้าวร้าว อย่าลามปาม อย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ 🤬

🌈 ชอบอะไร?

เคล็ดลับนั้นคือแทนที่จะถามตรงๆว่า “เราชอบอะไร” ลองเปลี่ยนมาถามอ้อมๆว่า “เรามีความสงสัยในเรื่องอะไร” 🍎

🤲🏼 เมื่อต้องพูดว่าทำไม่ได้

พยายามสร้างพื้นที่ที่แบ่งแยกระหว่าง สิ่งที่ฉันทำไม่ได้ กับสิ่งที่ฉันโคตรเก่งไว้ ฝึกทุกวันที่จะไม่สนใจจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งไปเรื่อยๆ 👏🏼