Life

🧿 งานชิ้นเอก

ไม่มีอะไรการันตีว่าจะสำเร็จ ไม่มีทางที่เราจะทำงานที่สมบูรณ์แบบ มีแต่ความเหนื่อยและเหนื่อย แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรสู้ความภูมิใจในตัวเอง 🪬

🙅🏽 เรื่องเสียเวลา

อย่าจริงจังกับความคิดคนอื่นหรือพยายามหาคำตอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มากเกินไป มันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรอก 👩🏽‍🦱

🤟🏽 ความสัมพันธ์ของสามสิ่ง

เตือนตัวเองไว้แบบนี้จะช่วยให้เราไม่หลงระเริงกับความสำเร็จตรงหน้า และมันก็ยังช่วยสร้างกำลังใจให้เราได้ว่าเรากำลังเดินเข้าใกล้ไปอีกนิด 🦵🏼

☄️ ถ้าเข้าใจจริง

ความเข้าใจมีหลายระดับ การเพิ่มพูนทักษะของเราจึงไม่ควรจบแค่ให้ “เข้าใจ” เพียงพอที่จะทำงานตรงหน้าให้เสร็จไป 🌼

🪘 ของสะสม

คำถามสำคัญคือเราเดินทางสายกลางได้อย่างมั่นคงแค่ไหน ไม่เอียงไปในทางดีจนตีกรอบตัวเองเสียจนขยับตัวไปไหนไม่ได้ 🏵️

🦭 พิสูจน์

วันเวลาแห่งการนั่งรอให้เป็นตัวเลือกของคนอื่นนั้นจบไปแล้ว เราสามารถเลือกตัวเองได้ตลอดเวลา ฉันเลือกที่จะอยู่ข้างตัวเองได้ในทุกหนแห่ง 🐟

🌧️ เมื่อเราเลือก …

มันเป็นเรื่องของความตื่นตัว มันเป็นเรื่องของความกล้าหาญ มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับที่จะใช้ชีวิตบนมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนอื่น ⛅️

🍂 เพราะความอ่อนแอ

การสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่จุดหนึ่งจุดใดในชีวิต มันคือการดำเนินชีวิตในทุกๆวันด้วยการมีสติและควบคุมให้ตัวเองมีเกราะป้องกัน ⚡️

👇🏽 ความขัดแย้งกันในเชิง

ไม่ใช่ทำในสิ่งที่รัก (เพราะน้อยคนนักที่จะได้อภิสิทธิ์ตรงนี้) แต่รักในสิ่งที่ทำ (พยายามทุกวันที่จะลบคำว่า “แต่” ออกไปจากชีวิตการทำงาน) 🖖🏼

🤌🏼 เข้าใกล้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เราจะมองคำนี้ในแง่ดีก็ได้ “ใกล้แล้ว” แปลว่า หรือเราจะมองมันไปในทางลบก็ได้เช่นกัน 🫲🏼