Project

👂🏼 รู้ — รู้

มันเหมือนว่า … เราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเป็นพาหะนำโรคบางอย่างอยู่รึเปล่าจนกว่าจะได้รับการตรวจอย่างละเอียด 👩🏼‍⚕️