Business

🧶 เลือกทำก่อน

เลือกทำงานที่ต้องส่งต่อให้คนอื่น เลือกทำงานที่ให้สัญญากับคนอื่นไว้ว่าจะส่งให้ เลือกทำงานที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก่อน 🪢

👀 เอาเปรียบ?

การเอาเปรียบหมายถึงเราเรียกร้องบางอย่างที่เราไม่ยอมเสียสิทธิ์ในรูปแบบเดียวกันกลับไปให้อีกฝ่าย 👎🏼

🌈 ขายให้ได้มากที่สุด

เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจเพื่อที่จะมีลูกค้ามากที่สุด เราอยู่ในธุรกิจเพื่อจะทำเงินและกำไรให้ได้มากที่สุด 🪐

📞 สื่อสาร

มันจะเหลือสาเหตุอะไรที่เราต้องมาทำงานร่วมกันพร้อมกันที่ออฟฟิศอีกหละ? ในเมื่อการตัดสินใจก็ถูกจัดการแบบดิจิตอลไปแล้ว 🖥️

👨🏼 ไม่ต้องดีกว่าเสมอไป

เพราะดีมานด์ที่ไม่เคยได้รับการเติมเต็ม …​ เมื่อมีสิ่งสดใหม่และดีพอเข้ามามันจึงเกิดการปะทุและระเบิดตัวของตลาดอย่างที่เราจะคาดไม่ถึง 🤙🏾

😪 ไม่ใช่โอกาสที่ดี

ถ้าเราจับสัญญาณได้ตั้งแต่ต้นๆว่างานนี้จะมีการเมืองมีความไม่โปร่งใสเข้ามาเกี่ยวข้อง เราควรจะปล่อยผ่านทันที มันเสียเวลามาก 😐

🥹 เมื่อคนพร้อม

ความขี้เกียจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เรามองหาข้ออ้างที่จะขี้เกียจต่อไปและหนึ่งในข้ออ้างที่ไร้สาระที่สุดคือ …​ ต้องรอให้มีทีมงานพร้อมกว่านี้ก่อน 🥲

⭕️ แนวโค้ง

ความเจริญก้าวหน้าไปได้ยากกว่าที่อื่นเพราะแนวคิดใหม่ แนวคิดเพื่ออนาคตมักกลายเป็นหมันเมื่อโดนประเมินด้วยคำถามแรกเรื่องราคา 👻