Business

🚦 จะเลือกทางไหน

เรารู้แก่ใจว่าถ้าเราเลือกทางนี้ มันจะมีปัญหาบางอย่างตามมาในอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้า เรายังจะเลือกทางนั้นอยู่หรือไม่? 🤨

🤝🏽 เมื่ออยู่ในวิกฤต

อย่าคิดว่าวิกฤตแก้ไขได้ด้วยการทำงานหนักขึ้นเสมอไปภายใต้ความกดดันที่มากขึ้น … มันแก้ไขได้ด้วยความมีน้ำใจ ความจริงใจ ความใส่ใจ ✌🏼

🖐🏼 ทุกอย่าง

ถ้าเลือก 2 จาก 10 … อันนี้เริ่มดูมีแววว่าเราเริ่มมีกลยุทธ์ เริ่มเข้าใจปัจจัยภายนอกดีขึ้น เริ่มเข้าใจปัจจัยภายในของตัวเอง 👌🏽

😾 เพราะยังไม่ชัดเจน

การไม่ตัดสินใจคือการตัดสินใจที่แย่ที่สุดเพราะในทุกวินาทีที่ผ่านไปเราเสียโอกาสไปกับความไม่ชัดเจน 😼

🤲🏼 เก่าก่อนใหม่

เพราะเราควรต้องเลือกคนในก่อนคนนอกก่อนเสมอ เมื่อฐานรากแข็งแกร่ง เราค่อยเริ่มมองหาการเสริมทีมงานเข้ามา 🤠

🐟 ฉันคือปลาทู

เพราะปลาทูมั่นคงกว่า ปลาทูยืดหยุ่นกว่า ปลาทูใช้ทรัพยากรน้อยกว่า ปลาทูเป็นเป้าหมายที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่า ✌🏼

🇨🇳 จะไปปักกิ่ง?

เพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และดูเหมือนว่าไกลเกินฝันมันคือความท้าทายที่ช่วยเติมเต็มความทะเยอทะยานของคนในทีมได้ดีกว่า 🥮

🎩 โปรดักท์ไม่ใช่บริษัท

ความเป็นจริงคือไม่มีใครเก่งทั้งสองด้าน (อาจจะมี) แต่ที่แน่ๆไม่มีใครที่มีเวลาเพียงพอในการทำทั้งสองเรื่องให้ได้ดีในเวลาเดียวกัน 👚

🎍 เป้าหมายตายตัว

เราจะยึดติดกับเป้าหมายที่หมดอายุหรือตอบสนองกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าเพื่อช่วยให้ทีมเดินต่อไปได้อย่างราบรื่น ต้องคิดให้ดีๆ 🪴