Project

🤠 คิดแบบโปรเจกต์และโปรดักท์

เมื่อเราคิดแบบโปรดักท์จะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นนแล้ว … การคิดแบบโปรเจกต์จึงค่อยตามมาเพื่อลงมือปฏิบัติ … โปรดักท์ต้องมาก่อนโปรเจกต์เสมอ 👻

🎯 ตรงเวลากับตรงเป้าหมาย

“ผมต้องการให้งานเสร็จตรงเวลา” หรือ “ผมอยากได้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” ไม่ว่าเราจะเลือกอะไร … เราจะได้แบบนั้น 😗

🐜 จัดลำดับความสำคัญ

เมื่อเราเรียงลำดับได้ดี เราก็จะได้งานที่ดีออกมา ทักษะที่ต้องฝึกฝนให้ติดตัวไว้สำหรับคนที่อยากบริหารจัดการโครงการสร้างซอฟต์แวร์ 🗃

🥱 วันนี้ทำอะไรดี?

ทุกทีม ทุกโปรเจกต์ควรมีงานประเภทนี้เก็บไว้ เมื่องานหลักติดขัดด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม … เราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านว่าไม่มีงานทำ 🙄

🪢 โปรเจกต์ลากยาว

มันสำคัญที่เราต้องรู้ว่าจะเปิดโปรเจกต์ตอนไหน มันสำคัญยิ่งกว่าที่เราต้องรู้ว่าเราควรปิดมันตอนไหน 👋🏼

🛎 การวางแผนที่ดีที่สุด

มันคือการคิดย้อนกลับและลงมือทำ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย … ผมแค่รู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นเมื่อเราเลิกคิดมากและลงมือทำเสียที 🙌🏼