🪵 โปรเจกต์เมเนจเม้นท์ … ยาก

ลองมองแบบนี้ … การบริหารโครงการเป็นเรื่องของซอฟต์สกิล เป็นความสามารถบางอย่างที่ทุกคนมีติดตัว

 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องฟัง — ใครฟังไม่รู้เรื่องบ้าง?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องพูด — ใครพูดภาษาคนไม่ได้บ้าง?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องอ่าน — ใครอ่านหนังสือไม่ออกบ้าง?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องเขียน — ใครเขียนหนังสือไม่เป็นบ้าง?

ทุกคนทำได้หมด … มันยังมีอีก

 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องวางแผน — ใครวางแผนไม่ได้บ้างหละ? กินข้าวเย็นกับเพื่อน จัดทริปไปฮ่องกง เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโท
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องตามงาน — ใครไม่มีโทรศัพท์มือถือหละ?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องจัดประชุม — ใครไม่มีอีเมลกับไมโครซอฟท์เวิร์ดบ้าง?

ทุกคนทำได้หมด … ถ้าอยากทำถ้าตั้งใจทำเพราะมันคือซอฟต์สกิล และถ้าทุกคนในทีมทำได้แบบนี้เราจะต้องการโปรเจกต์ เมเนเจอร์ไปเพื่ออะไร?

ใครก็เป็นโปรเจกต์ เมเนเจอร์ได้? … ถามคนที่เปลี่ยนสายงานจากเทคนิคัลอย่างดีเวลลอปเปอร์หรือเทสเตอร์หรือซิสเต็มแอดมินมาเป็นโปรเจกต์ เมเนเจอร์ดูซิว่ามันง่ายมั้ย?

เปลี่ยนจากเทคนิคัลมาเป็นเมเนจเม้นท์มันง่ายกว่าเปลี่ยนจากเมเนจเม้นท์เป็นเทคนิคัลมากมายนัก

อยู่กับตำแหน่งโปรเจกต์ เมเนเจอร์มาตลอด พรุ่งนี้อยากเปลี่ยนไปเขียนโค๊ดบ้างทำได้เลยมั้ย? ยาก … เพราะมันคือฮาร์ดสกิลที่หาไม่ได้คนทั่วไปทุกคน

เป็นโปรเจกต์ เมเนเจอร์มันเรื่องกล้วยๆ

ลองมองแบบนี้ … ในเมื่อการบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายแล้วทำไมแทบทุกบริษัทถึงไขว่คว้ามองหาคนทำงานในตำแหน่งโปรเจกต์ เมเนเจอร์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน?

เพราะความจริงมันไม่ง่ายอย่างเปลือกนอกที่มองเห็น …

 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องฟัง — จะมีสักกี่คนที่ฟังอย่างเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องพูด — จะมีสักกี่คนที่สื่อสารได้ตรงประเด็นและถูกเวลา?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องอ่าน — จะมีสักที่คนที่อ่านและแปลความหมายที่ซ่อนอยู่ลึกๆในเนื้อความได้อย่างถูกต้อง?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องเขียน — จะมีสักกี่คนที่เขียนได้สั้นกระชับและได้ใจความในทุกครั้ง?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องวางแผน — จะมีสักกี่คนที่วางแผนได้รอบคอบ รวดเร็ว และยืดหยุ่น?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องตามงาน — จะมีสักกี่คนที่ได้งานโดยไม่ต้องตามงาน?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องจัดประชุม — จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมื่อไรควรจัดประชุมและเมื่อดูแลการให้การประชุมนั้นเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป?

และ …

 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องรู้ทุกเรื่อง — จะมีสักกี่คนที่เข้าใจในภาพรวมของงานทั้งหมดที่ตัวเองต้องดูแลรับผิดชอบ รวมถึงส่วนงานที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองด้วย?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องมีความเป็นผู้นำ — จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าตอนนี้ควรออกหน้าและตอนนี้ควรหลีกทางให้คนอื่นได้ทำงานของตัวเอง?
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องเข้าใจคนอื่น — จะมีสักกี่คนที่ตระหนักได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน
 • โปรเจกต์ เมเนเจอร์ต้องเป็นผู้สร้าง — จะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองคือการสร้างให้ทีมทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวเอง?

เพราะแบบนี้ไงที่ไม่ใช่ว่าใครก็เป็นโปรเจกต์ เมเนเจอร์ที่ดีได้

เพราะแบบนี้ไงที่โปรเจกต์ เมเนเจอร์เก่งๆนั้นก็หายากพอๆกับหาดีเวลลอปเปอร์เก่งๆสักคน

เป็นโปรเจกต์ เมเนเจอร์ที่ดีมันโคตรยาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *