Article

🪘 ของสะสม

คำถามสำคัญคือเราเดินทางสายกลางได้อย่างมั่นคงแค่ไหน ไม่เอียงไปในทางดีจนตีกรอบตัวเองเสียจนขยับตัวไปไหนไม่ได้ 🏵️

🧣 สิ่งที่สำคัญกว่า

เมื่อไรก็ตามที่ปริมาณที่มากขึ้นไม่สามารถทดแทนการขาดหายไปของคุณภาพในเรื่องนั้นๆ เมื่อนั้นเราต้องคิดให้หนักก่อนตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ☝🏼

🦫 ความกล้าหาญ

ระยะยาวจะมีแรงต้านมากมาย ระยะยาวจะขาดแคลนผู้สนับสนุนยาก ระยะยาวจะต้องเผชิญหน้ากับทุกแรงดึงดูดที่จะเปลี่ยนให้เรามาคิดระยะสั้น 📏

🦭 พิสูจน์

วันเวลาแห่งการนั่งรอให้เป็นตัวเลือกของคนอื่นนั้นจบไปแล้ว เราสามารถเลือกตัวเองได้ตลอดเวลา ฉันเลือกที่จะอยู่ข้างตัวเองได้ในทุกหนแห่ง 🐟

🪀 คำตอบที่ไม่ตรงตัว

เราต้องมีอะไรมากกว่านั้น … ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร แต่ที่แน่ๆการแก้ปัญหาแบบตรงตัวจะล้มเหลวแน่นอน 💯

🌧️ เมื่อเราเลือก …

มันเป็นเรื่องของความตื่นตัว มันเป็นเรื่องของความกล้าหาญ มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับที่จะใช้ชีวิตบนมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนอื่น ⛅️

🍂 เพราะความอ่อนแอ

การสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่จุดหนึ่งจุดใดในชีวิต มันคือการดำเนินชีวิตในทุกๆวันด้วยการมีสติและควบคุมให้ตัวเองมีเกราะป้องกัน ⚡️

🖐🏾 สามระดับความดี

ระดับการทำงานคุณภาพดี ดีมาก และดีที่สุด เป็นเครื่องบ่งบอกความทุ่มเทและความใส่ใจของทีมงานได้ดีที่สุด 🧑🏼‍🦰

👇🏽 ความขัดแย้งกันในเชิง

ไม่ใช่ทำในสิ่งที่รัก (เพราะน้อยคนนักที่จะได้อภิสิทธิ์ตรงนี้) แต่รักในสิ่งที่ทำ (พยายามทุกวันที่จะลบคำว่า “แต่” ออกไปจากชีวิตการทำงาน) 🖖🏼

🤌🏼 เข้าใกล้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เราจะมองคำนี้ในแง่ดีก็ได้ “ใกล้แล้ว” แปลว่า หรือเราจะมองมันไปในทางลบก็ได้เช่นกัน 🫲🏼