Piyorot

🧶 เลือกทำก่อน

เลือกทำงานที่ต้องส่งต่อให้คนอื่น เลือกทำงานที่ให้สัญญากับคนอื่นไว้ว่าจะส่งให้ เลือกทำงานที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก่อน 🪢

👀 เอาเปรียบ?

การเอาเปรียบหมายถึงเราเรียกร้องบางอย่างที่เราไม่ยอมเสียสิทธิ์ในรูปแบบเดียวกันกลับไปให้อีกฝ่าย 👎🏼

✨ รูปแบบการทำงานกับโอกาสความสำเร็จ

สตาร์ทอัพในองค์กรใหญ่ เริ่มต้นดี ไอเดียงาม เป้าหมายเริ่ด สุดท้ายจะไปโลดหรือล้มเหลวมันก็อยู่ที่ว่า เรายังต้องยึดติดสิ่งเดิมๆที่บ้านใหญ่ 🪻

🌈 ขายให้ได้มากที่สุด

เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจเพื่อที่จะมีลูกค้ามากที่สุด เราอยู่ในธุรกิจเพื่อจะทำเงินและกำไรให้ได้มากที่สุด 🪐

👓 มุมมองของฉัน

การจะแตกต่างได้นั้นเริ่มต้นด้วยการสร้างมุมมองของฉันเพราะฉันคิดแบบนี้ ฉันจึงทำแบบนี้ เพราะฉันเชื่อเรื่องนี้ ฉันจึงเลือกแนวทางนี้ 😬

📞 สื่อสาร

มันจะเหลือสาเหตุอะไรที่เราต้องมาทำงานร่วมกันพร้อมกันที่ออฟฟิศอีกหละ? ในเมื่อการตัดสินใจก็ถูกจัดการแบบดิจิตอลไปแล้ว 🖥️

🍘 การยึดเป้าหมายของลูกค้า

ความแตกต่างที่มีคุณค่าถูกสร้างได้ด้วยการไม่พยายามขายจนเกินงาม … เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาไม่ใช้มา “แอบ” ล้วงเอาเงิน 🍕

🍤 ฉันจะเป็นคนแรก

เราไม่ต้องกระเสือกกระสนมากเพื่อคำว่าคนแรก เราไม่ต้องตื่นตระหนกว่าเราไม่ใช่คนแรก … มันเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียในกรณีนี้ 🥟