Piyorot

🚦 จะเลือกทางไหน

เรารู้แก่ใจว่าถ้าเราเลือกทางนี้ มันจะมีปัญหาบางอย่างตามมาในอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้า เรายังจะเลือกทางนั้นอยู่หรือไม่? 🤨

🤝🏽 เมื่ออยู่ในวิกฤต

อย่าคิดว่าวิกฤตแก้ไขได้ด้วยการทำงานหนักขึ้นเสมอไปภายใต้ความกดดันที่มากขึ้น … มันแก้ไขได้ด้วยความมีน้ำใจ ความจริงใจ ความใส่ใจ ✌🏼

🖐🏼 ทุกอย่าง

ถ้าเลือก 2 จาก 10 … อันนี้เริ่มดูมีแววว่าเราเริ่มมีกลยุทธ์ เริ่มเข้าใจปัจจัยภายนอกดีขึ้น เริ่มเข้าใจปัจจัยภายในของตัวเอง 👌🏽

😾 เพราะยังไม่ชัดเจน

การไม่ตัดสินใจคือการตัดสินใจที่แย่ที่สุดเพราะในทุกวินาทีที่ผ่านไปเราเสียโอกาสไปกับความไม่ชัดเจน 😼

🫶🏼 เทคแคร์

เพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์ … ทุกคนต้องการความเข้าใจ ทุกคนต้องการพื้นที่ที่มีความสงบ แต่คนรอบข้างเข้าใจตรงนี้หรือไม่? 🙍🏻

🤲🏼 เก่าก่อนใหม่

เพราะเราควรต้องเลือกคนในก่อนคนนอกก่อนเสมอ เมื่อฐานรากแข็งแกร่ง เราค่อยเริ่มมองหาการเสริมทีมงานเข้ามา 🤠

🐟 ฉันคือปลาทู

เพราะปลาทูมั่นคงกว่า ปลาทูยืดหยุ่นกว่า ปลาทูใช้ทรัพยากรน้อยกว่า ปลาทูเป็นเป้าหมายที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่า ✌🏼

🇨🇳 จะไปปักกิ่ง?

เพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และดูเหมือนว่าไกลเกินฝันมันคือความท้าทายที่ช่วยเติมเต็มความทะเยอทะยานของคนในทีมได้ดีกว่า 🥮