Project Manager

🛶 เรือสามแคม

ถ้าเลือกได้จงอย่าเหยียบฝั่งสโคป ปล่อยมันให้เป็นอิสระไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วที่สุดในการทำโปรเจกต์ 🎉

🦋 ปรับเปลี่ยน

อย่าพยายามวางแผนให้เป๊ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ จงให้ความสำคัญกับการติดตามผลให้มากกว่านี้ 🐛

🌧️ ใกล้ถึงเส้นตาย

กลายเป็นว่าพยายามมากไปเพื่อแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินไม่ค่อยจะช่วยอะไร หลายต่อหลายครั้งยิ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลง ✊🏼

🌖 เวลาที่ลดไม่ได้

มันคือเวลาที่ลดไม่ได้ มันคือผลรวมของเวลาทั้งหมดจากทุกขั้นตอน ถ้าเราวิ่งเร็วทั้งทีมจะเร็วไปด้วย ถ้าเราวิ่งช้า … อืม ทั้งทีมก็ช้าไปพร้อมกัน 🌘

🤟🏼 ภายในสามวัน

การทำงานแบบช่วงละสองถึงสามวันนั้นดี ไม่ยาวเกินจนขี้เกียจ ไม่สั้นไปจนกดดันตัวสั่น 3️⃣

👉🏼 ความคืบหน้ากับความรู้สึก

อย่าเชื่อแค่ตัวเลข อย่าเชื่อแค่ทฤษฎี ถ้าอยากได้ข้อมูลเชิงลึกต้องถาม ถ้าอยากรู้ความจริงต้องใส่ใจเรียนรู้และคลุกคลีกับมันให้มาก 👁️

🌻 ปัจจัยที่ต้องเลือก

เราทุกคนต้องเลือก เราทุกคนต้องทำใจเมื่อเลือกแล้วว่าจะยืดปัจจัยข้อไหนเป็นหลักเพราะไม่มีใครได้ทั้งสี่ปัจจัยพร้อมกัน 4️⃣