Project Manager

🐯 เร็ว … แค่ไหน?

ปัญหานี้ไม่มีทางแก้แบบเบ็ดเสร็จ มันแก้ไม่ได้เพราะต้นตอมันอยู่ที่แนวคิดของคนและการเปลี่ยนแปลงคนเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ 👟

🥥 คนและเส้นตาย

ทั้งหมดเป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบัน มันเป็นเรื่องของทางเลือกในมือ มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อเก็บประสบการณ์ 🌶️

👩🏼‍🦳 ความผิดนี้ของใคร?

น่าเสียดายที่จรรยาบรรณไม่ได้ถูกระบุไว้ในนี้ เมื่อสโคปและเวลาและราคาไม่มีความสมดุล … แล้วเราจะเรียกร้องอะไรกับคำว่า “คุณภาพ” 🥲

😰 สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น

แทนที่จะเขียนถึงอะไรที่เกิดขึ้นและจบไปแล้ว ทำไมเราไม่พยายามเขียนอะไรจากการพยากรณ์ของเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า? 🔮

🚗 กันชน

บัฟเฟอร์ระดับองค์กรคือจำนวนโปรดักท์ (หรือโปรเจกต์) ที่เรารับได้ในช่วงเวลานี้ ถ้าเราคิดว่าไหวที่ 3 โปรดักท์ ให้เลือกตอบไปว่า 2 โปรดักท์ 🚘

🫱🏼 วางแผนกลางๆ

มันไม่เวิร์คเพราะความย่อหย่อนในวินัย มันไม่เวิร์คเพราะความจริงจังในกฎเกณฑ์เกินไป 👀

🛶 เรือสามแคม

ถ้าเลือกได้จงอย่าเหยียบฝั่งสโคป ปล่อยมันให้เป็นอิสระไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วที่สุดในการทำโปรเจกต์ 🎉