🌧️ ใกล้ถึงเส้นตาย

เมื่อโปรเจกต์ใกล้จะดีเลย์

  • เพิ่มคนจะไม่ช่วยอะไร
  • ทำงานหนักขึ้นก็อาจจะช่วย … แค่ในระยะสั้น
  • ใช้อำนาจควบคุมสั่งการก็จะสร้างผลกระทบแค่เล็กน้อย
  • วางแผนมากขึ้น คิดหาทางเลือกมากขึ้นจะไม่สร้างผลดีที่จับต้องได้มากนัก
  • เปลี่ยนทีม ย้ายทีมมีแต่จะสร้างความโกลาหล

อย่างไรก็ตาม

  • ลดปริมาณงานลงจะส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัด
  • แบ่งทีมให้เล็กลงครึ่งนึงจะลดปัญหาเรื่องการสื่อสารไปได้มาก
  • ใส่ความพยายามมากขึ้นในการจัดลำดับความสำคัญจะทำให้ทุกคนไม่มีไอเดียที่ฟุ้งกระจายจนเกินไป
  • หยุดทำงานเพื่อผลลัพธ์ (Output) จะช่วยสร้างผลกระทบ (Outcome) มากขึ้น
  • คาดหวังน้อยลงจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้โปรดักทิวิตี้มากขึ้น

กลายเป็นว่าพยายามมากไปเพื่อแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินไม่ค่อยจะช่วยอะไร หลายต่อหลายครั้งยิ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลง ✊🏼

กลายเป็นว่าการเดินอ้อมปัญหาและพยายามจะปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทั่วไปจะสร้างโอกาสที่ดีกว่าที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ให้ดีขึ้น

อย่าพยายามแก้ปัญหาที่เห็นชัดด้วยวิธีการที่โจ่งแจ้งเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *