🙄 การจัดการที่สำคัญที่สุด

ในฐานะโปรเจกต์เมเนเจอร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจัดการคืออะไร?

  • สโคป
  • เดดไลน์
  • คุณภาพ
  • ราคา

ไม่ใช่เลยสักข้อ … สำคัญที่สุดแบบไม่มีอะไรเทียบได้คือ …

การจัดการความคาดหวังของคนในโปรเจกต์

ถ้าเราจะทำงานได้ไม่ครบตามที่ตกลงไว้ … สโคปผิดแต่ถ้าคนจ้างเข้าใจ — ปัญหาไม่เกิด

ถ้าเราจะทำงานไม่ทันตามที่วางแผนกันไว้ … เดดไลน์โดนมองข้ามแต่ถ้าหัวหน้าเข้าใจ — ปัญหาไม่มี

ทักษะที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมีคือ การสื่อสาร ความสามารถในการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง

อะไรก็ไม่สำคัญเท่านี้ ตราบใดที่เรา “จัดการได้” ทุกอย่างจะยังโอเค

และคำว่าจัดการได้คือ … การจัดการกับมนุษย์ผู้ยากแท้หยั่งถึงทั้งหลายนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *