Self

🐋 ความปรารถนา (ตอนนี้)

จากนี้ถึงตลอดไป … ความปรานารถคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทำมาซึ่งเป้าหมายชีวิตที่ตั้งใจไว้ ⭐️

🙄 ดีได้แค่ไหน?

“เราจะดีได้เท่ากับองค์กรของเรา” และ “องค์กรก็จะดีได้เท่ากับตัวเรา” เช่นกัน มันเป็นสมการมุมกลับที่ส่งเสริมและหักล้างซึ่งกันและกันเสมอ 🥳

💆🏼‍♀️ ฉลาดที่สุดในห้อง

เราเข้ามาอยู่ในห้องประชุม เราเข้ามาทำงานในที่แห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง เหตุผลที่บอกเราได้ว่าเราก็มีดีในแบบของเรา 🦊

💂🏼‍♀️ ไม่ใช่ความล้มเหลว

สิ่งเดียวที่สำคัญคือเราคิดยังไงกับตัวเอง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าดูถูกและเสียความมั่นใจในตัวเองเป็นอันขาด 🙋🏻‍♂️

🤕 เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

เราต้องเตือนใจตัวเองอยู่ทุกวันว่าทั้งหมดนี้เราควบคุมได้ เราต้องรอบคอบและเป็นมืออาชีพที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตาม 😶

🪖 จุดอ่อนที่ตั้งใจ

การเลือกจุดเด่นอย่างเหมาะสมนั้นสำคัญอย่างไร การเสียสละเพื่อออกแบบจุดด้อยของตัวเองอย่างมีหลักการก็สำคัญไม่แพ้กัน 🥟

🤟🏽 วางแผนสามแบบ

สัดส่วนเปลี่ยนแปลงได้และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สิ่งสำคัญคืออย่าลืมว่าเรามีแผนในฝันอยู่ 👏🏼

🙃 เมื่อเหนื่อย

มันเหมือนจะขัดกับความรู้สึกนิดๆนะ … ถ้าความเหนื่อยเป็นเรื่องของสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้า … ถ้าอยากหายเหนื่อยจึงไม่ใช่การหยุดพักแต่ถ้า … 💪🏽

🤚🏼 การยับยั้งชั่งใจ

การที่เรา “ทำได้” ไม่ได้แปลว่าเรา “ควรทำ” หรือ “ต้องทำ” - ซื้อรถคันที่สอง, ซื้อเสื้อยืดตัวที่ 136, จ้างพนักงานคนนี้เพิ่ม … 👉🏼

🪼 วันนี้และวันต่อไป

การหลงทางและความรู้สึกมืดแปดด้านไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไร เพราะเราไม่มีแผนที่ เพราะเรากำลังสร้างแผนที่ในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมา 🦔