Self

🪘 ของสะสม

คำถามสำคัญคือเราเดินทางสายกลางได้อย่างมั่นคงแค่ไหน ไม่เอียงไปในทางดีจนตีกรอบตัวเองเสียจนขยับตัวไปไหนไม่ได้ 🏵️

🦭 พิสูจน์

วันเวลาแห่งการนั่งรอให้เป็นตัวเลือกของคนอื่นนั้นจบไปแล้ว เราสามารถเลือกตัวเองได้ตลอดเวลา ฉันเลือกที่จะอยู่ข้างตัวเองได้ในทุกหนแห่ง 🐟

🪀 คำตอบที่ไม่ตรงตัว

เราต้องมีอะไรมากกว่านั้น … ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร แต่ที่แน่ๆการแก้ปัญหาแบบตรงตัวจะล้มเหลวแน่นอน 💯

🌧️ เมื่อเราเลือก …

มันเป็นเรื่องของความตื่นตัว มันเป็นเรื่องของความกล้าหาญ มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับที่จะใช้ชีวิตบนมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนอื่น ⛅️

🍂 เพราะความอ่อนแอ

การสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่จุดหนึ่งจุดใดในชีวิต มันคือการดำเนินชีวิตในทุกๆวันด้วยการมีสติและควบคุมให้ตัวเองมีเกราะป้องกัน ⚡️

👇🏽 ความขัดแย้งกันในเชิง

ไม่ใช่ทำในสิ่งที่รัก (เพราะน้อยคนนักที่จะได้อภิสิทธิ์ตรงนี้) แต่รักในสิ่งที่ทำ (พยายามทุกวันที่จะลบคำว่า “แต่” ออกไปจากชีวิตการทำงาน) 🖖🏼

🤌🏼 เข้าใกล้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เราจะมองคำนี้ในแง่ดีก็ได้ “ใกล้แล้ว” แปลว่า หรือเราจะมองมันไปในทางลบก็ได้เช่นกัน 🫲🏼

🎒 อะไรมาก่อน?

ถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องหัดประสบความสำเร็จ ดูเหมือนเป็นคำแนะนำแบบกำปั้นทุบดินแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ 💼

🥶 กับโลกที่หมุนไป

นิชคืออนาคต นิชคือตัวตนที่เราสร้างเอง นิชคือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนใครและไม่ต้องตามใคร 😇

🎲 เลือกเพราะต้องเลือก

มันเป็นเรื่องหายากอย่างยิ่งที่การตัดสินใจของเราจะอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเราสามารถหยั่งรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา 🙅🏽