Self

✌🏼 พักสักหน่อย

มันไม่ผิดถ้าเราจะพักบ้าง มันไม่ผิดอยู่แล้วที่เราจะทำกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่ากับงานแต่มีคุณค่ากับตัวเองเพื่อความผ่อนคลายและเปิดสมองให้โล่ง ✋🏽

🎗️ ความศรัทธา

นี่คือความแข็งแกร่งที่สุดที่เราจะสร้างให้ตัวเองได้ ด้วยความศรัทธาที่ตัวเองมีต่อตัวเอง 🥇

🙏🏼 ราคาค่าตัว

มันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งและลำดับชั้น ถ้าเป็นเรื่องงานไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดไหน มันไม่มีอะไรที่ต่ำต้อยเกินกว่าค่าตัวของเรา 🌵

😿 ล้มเหลวหรือไม่?

จริงอยู่ที่เราคงทำอะไรแก้ไขอะไรมากไม่ได้กับเรื่องแย่ๆภายนอก … แต่อย่ายอมแพ้ อย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสของมัน ✌🏼

🟢 งานสร้างความสุข

ถึงแม้ความสุขในการทำงานสังเกตได้จากการแสดงออกภายนอกแต่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาแสดงออกเช่นนั้นเป็นเรื่องลึกลับที่ต้องค้นหา 🔆

🤟🏽 เตือนสติ

การเตือนสติอย่างมีศิลปะเริ่มต้นด้วยการที่เราต้องมีสติมากกว่าใครในห้อง อย่าหลุด อย่าก้าวร้าว อย่าลามปาม อย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ 🤬

🌈 ชอบอะไร?

เคล็ดลับนั้นคือแทนที่จะถามตรงๆว่า “เราชอบอะไร” ลองเปลี่ยนมาถามอ้อมๆว่า “เรามีความสงสัยในเรื่องอะไร” 🍎

🤲🏼 เมื่อต้องพูดว่าทำไม่ได้

พยายามสร้างพื้นที่ที่แบ่งแยกระหว่าง สิ่งที่ฉันทำไม่ได้ กับสิ่งที่ฉันโคตรเก่งไว้ ฝึกทุกวันที่จะไม่สนใจจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งไปเรื่อยๆ 👏🏼