🥶 พรุ่งนี้ (อีกรอบ)

รูปแบบใหม่ของการผัดวันประกันพรุ่ง

  • เมื่อเรายังอ่านอ่านและอ่าน
  • เมื่อเรายังจมอยู่กับการคิดและคิด
  • เมื่อเรายังอยากจะใช้เวลาฟังเพิ่มเติมอีก
  • เมื่อเรายังผูกติดอยู่กับการเรียนรู้
  • เมื่อเรายังใช้เวลาทั้งหมดไปกับการสังเกตการณ์
  • เมื่อเรายังคงพยายามค้นคว้าและทำวิจัย
  • เมื่อเรายังวนเวียนอยู่กับการพิจารณาเหตุผลร้อยแปด
  • เมื่อเรายังถามตัวเองกลับไปกลับมาว่าจะเลือกข้อไหนดี
  • เมื่อเรายังคงรอคอยวันเวลาที่ใช่
  • เมื่อเรายังบังคับตัวเองให้แก้แล้วแก้อีกไปเรื่อยๆ

ความจริงคือเราพร้อมแล้ว เรารู้มากพอแล้ว เราเห็นมาเยอะแล้ว เรามีข้อมูลในมือมากพอแล้ว … หรือ

ความจริงก็คือไม่ว่าจะอ่านคิดศึกษาสังเกตวิจัยพิจารณาอีกมากแค่ไหน เราก็ยังไม่พร้อม ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์มากพอ ยังขาดข้อมูลส่วนนั้นส่วนนี้อีกหลายเรื่อง … ไม่ว่าจะตอนนี้หรืออีกห้าปีข้างหน้าก็เหมือนเดิม เราไม่มีวันจะพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

คำถามคือแล้วจะรอไปเพื่อ?

เหตุผลในการผัดวันประกันพรุ่งนั้นหมดไปแล้ว โลกนี้หมุนได้ด้วยคนที่ลงมือทำไม่ใช่คนที่นั่งรอเวลาและความพร้อม

ไม่ว่าจะอะไร ก็แค่ลงมือทำ … ด้วยสัญชาตญาณ … และด้วยใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *