🥚 ปกป้องและปลดปล่อย

สิ่งที่ต้องปกป้อง

 • คำมั่นสัญญา
 • ความเป็นตัวเอง
 • สิทธิ์ในซอฟต์แวร์และสินค้า
 • อำนาจในการควบคุมและกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง
 • ความเป็นมนุษย์
 • ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง
 • เป้าหมายสูงสุด
 • และเวลา

สิ่งที่เราสละได้

 • ความเชื่อ
 • แนวคิด
 • ไอเดีย
 • เงินทอง
 • โอกาส
 • สังคม
 • ความสัมพันธ์บางเรื่องกับคนบางกลุ่ม
 • และชื่อเสียง

ชีวิตเต็มไปด้วยตัวเลือกและการตัดสินใจ … ในทุกๆวันเราเลือกเสียบางอย่างเพื่อคงไว้ซึ่งบางสิ่ง … ลองสังเกตตัวเองดูว่าเราปกป้องอะไรและยอมละทิ้งอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *