🐑 ความพยายามในสองมุม

 • พยายามสร้างสรรค์แต่อย่าให้ซับซ้อนเกินไป
 • พยายามอดทนแต่อย่าเฉื่อยชา
 • พยายามเข้าใจแต่อย่าปล่อยปละละเลย
 • พยายามให้สวยงามแต่อย่าลืมคำว่าวิทยาศาสตร์
 • พยายามทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่อย่าลืมความต่ำต้อยของตัวเอง
 • พยายามคิดถึงผู้ใช้ให้มากแต่อย่าลืมทีมงานที่ทุ่มเท
 • พยายามเดินหน้าแต่อย่ากลัวที่จะต้องถอยหลังบ้าง
 • พยายามให้ดีที่สุดแต่อย่าตั้งความหวังให้มากเกินไป
 • พยายามพูดให้มันน่าสนใจแต่ก็อย่าให้มันเกินความเป็นจริงจนล้น
 • พยายามที่จะทำแต่อย่ากลัวที่จะหยุดทำ
 • พยายามที่จะช่วยแต่อย่าทำให้ตัวเองต้องเดือนร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *