👂🏼 ปากและหู

ในบางสถานการณ์เราจำเป็นต้องปิดปากเงียบเข้าไว้ ทำไม

  1. เพราะการปิดปากคือการเปิดหู
  2. เพราะการปิดปากคือการสั่งการให้มือเขียน
  3. เพราะการปิดปากคือการเคลียร์สมอง
  4. เพราะการปิดปากคือการสร้างสมาธิ
  5. เพราะการปิดปากคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดบ้าง
  6. เพราะการปิดปากช่วยให้เราเก็บความลับได้

เมื่อการปิดปากเป็นการเปิดประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ เราจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยิน เราจะจดโน๊ตในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เราจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงในสมองได้มากกว่าใคร และการมีสมาธิจะช่วยให้เราเข้าใจเข้าถึงวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องราวได้ดีกว่าคนอื่น

ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ … มากๆ

ไม่ต้องรีบ … เพราะเมื่อโอกาสมาถึง (ซึ่งมันจะมาถึงอย่างแน่นอน) เราจะได้พูด และเราจะพูดอะไรที่มีสาระน่าฟังและน่าเชื่อถือกว่าคนอื่นมากเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *