Self

🙏🏽 เชื่อมั่น

ความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะไม่ใช่เครื่องการันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จ แต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 🎊

🚄 แนวทางส่วนตัว

มันคือการถามตัวเองและรู้จักตัวเองให้ดีพอที่จะตอบว่า “ทางเลือกของฉันคืออะไร?” 🫀

👍🏽 คนที่เชื่อมั่น

ในทุกวันจะยังมีคนเชื่อใจใจตัวเราอยู่ … คนใกล้ตัว คนในครอบครัว ทีมงานที่ยังไม่ไปไหน ลูกค้าที่ยังไม่หนีหาย พาร์ทเนอร์ที่พร้อม ✌🏼

📦 มองหาข้อจำกัด

ความสุขและความรู้สึกพอเพียงหลายต่อหลายคร้ังไม่ได้มาจากการได้และมีมากกว่าเดิม แต่มันมาจากลิมิตและความเข้าใจในลิมิตของตัวเองมากกว่า 🙃

🙆🏼 ก็เป็นแบบนี้

ในมุมหนึ่งเราเหมือนเป็นคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมปรับตัว แต่มุมที่ชัดเจนกว่าคือเรารู้จักตัวเองและมีจุดยืนที่ค่อนข้างแน่นอน 🥾