👠 ความมั่นคงแห่งอาชีพ

ความมั่นคงในชีวิต, ความมั่นคงทางอาชีพสร้างจากไหน?

หลายคนคิดว่ามันคือความมั่นคงของหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ มันคือความมั่นคงของบริษัทหรือองค์กรที่เรารับใช้ … ดังนั้นบริษัทใหญ่จะสร้างความมั่นคงให้เราได้มากกว่า เราจะรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจกว่า

บางคนไม่คิดอย่างนั้น

ความมั่นคงในชีวิตของตัวเราเอง ความมั่นคงในอาชีพของตัวเราเอง … ควรถูกสร้างด้วยตัวเอง ไม่ใช่พึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างบริษัท, องค์กร, ประเทศ, หรืออุตสาหกรรมที่เราหาเลี้ยงชีพอยู่

เราต้องมองใหม่ เราควรต้องมองว่าวันนี้เราสร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้มากแค่ไหน

เราพัฒนาตัวเองจากเมื่อปีที่แล้วแค่ไหน

เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจและจะมีประโยชน์ในอนาคตอยู่หรือไม่

เราสร้างทางเลือกให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องรึเปล่า

เรามีอะไรที่แตกต่างในทางที่ดีจากคนอื่นๆอย่างไรบ้าง

เรามีความเชื่ออะไรที่คนอื่นไม่เชื่อ

เราสร้างและเพิ่มคุณค่าและราคาให้ตัวเองได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

เรามีความกล้าที่จะลองอะไรที่มากกว่าคนอื่นรึเปล่า

ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องหรือผูกพันกับบริษัทหรือองค์กรที่เราทำงานอยู่เลย มันคือความตั้งใจส่วนตัว มันคือแรงขับภายใน มันคือโอกาสที่ได้กำหนดชะตาชีวิตตัวเอง

การอยู่องค์กรใหญ่แต่ขาดโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ถูกจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ โดนกีดกันในการทำสิ่งที่สนใจ … นั่นอาจจะไม่ใช่ความมั่นคงเลย

อย่าฝากชีวิตตัวเองไว้กับการตัดสินใจของคนอื่น … นี่แหละคำสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *