Sales

🫤 อย่าดีกว่า

อย่ายอมทุกเรื่อง อย่าทำตัวเป็นของตาย อย่ากลัวที่จะตอบว่า “ไม่” กับลูกค้ารายใหญ่และเงินก้อนโต - ศักดิ์ศรีสำคัญ 🫢

🍩 มองหาส่วนต่าง

ขณะที่เราภาคภูมิใจกับความสำเร็จระดับไฮเอน กำลังเอนจอยกับส่วนต่างที่ทำกำไรให้เราเป็นกอบเป็นกำ เรากำลังสร้างธุรกิจอยู่บนความเสี่ยงครั้งใหญ่ 🍭

🏐 การขายสองรูปแบบ

หน้าที่ของเราคือขายเอง ขายต่อไป ขายให้ได้ ขายให้ได้เยอะกว่าเดิม ขายจนคนที่บอกว่าขายไม่ได้ต้องยอมเปลี่ยนใจ ⚾️

🔮 รายได้อนาคต

ปัญหาคือถ้าคนรอบข้างที่มีอำนาจบริหารรอไม่ไหว … บริษัทใหม่ก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายพร้อมกับการสูญไปของเงินลงทุนของทุกคน 🤒

🗣️ เสียงตอบรับ

ความอดทนคือเรื่องสำคัญ แรงผลักดันภายในเป็นเรื่องจำเป็น และกำลังใจคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในเวลาแบบนี้ 🧢

🐟 ฉันคือปลาทู

เพราะปลาทูมั่นคงกว่า ปลาทูยืดหยุ่นกว่า ปลาทูใช้ทรัพยากรน้อยกว่า ปลาทูเป็นเป้าหมายที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่า ✌🏼

👳🏼‍♂️ พ่อค้ามืออาชีพ

เมื่อเราแสดงให้อีกฝ่ายเห็นได้ว่าเราไม่ได้มาเพียงเพื่อปิดการขาย แต่มาเพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ … เมื่อนั้นความไว้ใจจะเกิดขึ้น 🦮