🗣️ เสียงตอบรับ

วันนี้เราเดินไปคุยกับคนกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าพวกเขาจะสนใจในสิ่งที่เราทำ

คนแรก — ไม่สน

คนที่สอง — ไม่แคร์

มันเสียกำลังใจแน่นอน

มันกระตุ้นให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่า มันใช่ทางที่ถูกต้องจริงมั้ย

แต่นั่นแค่ 2 จาก … จากคนมากมายที่เราคิดว่าสิ่งที่เรากำลังพัฒนาขึ้นมาจะมีประโยชน์กับชีวิตพวกเขา

คนที่สาม — ไม่มีงบประมาณจัดซื้อ

คนที่สี่ — ไม่อยากเปลี่ยนวิธีการทำงานเดิม

มันเหมือนโดนตอกด้วยค้อน

มันสร้างอารมณ์ขุ่นเคืองภายในตัวเราได้มาก

แต่นั่นแค่อีก 2 จากคนมากมายที่เหลืออยู่บนโลก

ความอดทนคือเรื่องสำคัญ แรงผลักดันภายในเป็นเรื่องจำเป็น และกำลังใจคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในเวลาแบบนี้

จะเลือกบอกตัวเองว่า “งานนี้ไร้ค่า” ด้วยการฟังคนแค่สี่คน

หรือ … ทำต่อไป อย่างตั้งใจ อย่างจริงใจ ..​.​ ค้นหาอย่างไม่ลดละ … สักคน คนแรกที่จะเชื่อมั่นและเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ที่เราพยายามจะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *