🤠 คิดแบบโปรเจกต์และโปรดักท์

คิดแบบโปรเจกต์เมื่อ — เราเน้นการส่งมอบงาน (delivery)

คิดแบบโปรดักท์เมื่อ — เราเน้นสร้างผลลัพธ์ (outcome)


คิดแบบโปรเจกต์เมื่อ — เราเริ่มต้นด้วยการวางแผน

คิดแบบโปรดักท์เมื่อ — เราเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์


คิดแบบโปรเจกต์เมื่อ — เรานับวันรอการส่งมอบโปรดักท์ให้เรียบร้อยตามแผน

คิดแบบโปรดักท์เมื่อ — เรานับวันรอให้โปรดักท์ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง


คิดแบบโปรเจกต์เมื่อ — เราวัดผลที่โปรดักทิวิตี้และเอ้าท์พุต

คิดแบบโปรดักท์เมื่อ — เราวัดผลความสำเร็จจากการเดินหน้าเข้าใกล้วิสัยทัศน์มากขึ้น


คิดแบบโปรเจกต์เมื่อ — เรารู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนการทำงานต้องเป็นอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไร

คิดแบบโปรดักท์เมื่อ — เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่รู้อะไรดีพอและพร้อมลองผิดลองถูกตั้งแต่วันแรก


แล้วอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างแนวคิดสองรูปแบบนี้? ต้องตอบว่าสำคัญทั้งสองรูปแบบ มันเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดี … แต่สำหรับผม

การคิดแบบโปรดักท์ต้องมาก่อนเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมา

  • เมื่อเรามีไอเดีย นั่นคือการคิดแบบโปรดักท์
  • เมื่อเราต้องการทดสอบไอเดีย นั่นคือการคิดแบบโปรดักท์
  • เมื่อเราต้องการเริ่มต้นทำโปรโตไทป์ นั่นคือการคิดแบบโปรดักท์
  • เมื่อเราต้องการสร้างซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นแรกออกมา นั่นคือการคิดแบบโปรดักท์
  • เมื่อเราต้องการขยายตลาด นั่นคือการคิดแบบโปรดักท์
  • เมื่อเราต้องการแก้ปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นั่นคือการคิดแบบโปรดักท์

เมื่อเราคิดแบบโปรดักท์จะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้ว … การคิดแบบโปรเจกต์จึงค่อยตามมาเพื่อลงมือปฏิบัติ … โปรดักท์ต้องมาก่อนโปรเจกต์เสมอ

เมื่อไรก็ตามที่เราเลือกที่จะคิดแบบโปรเจกต์ก่อน เราจะทำได้แค่การส่งมอบงานเป็นชิ้นๆตามเวลาที่กำหนด และผลลัพธ์ที่เราอยากได้นั้นจะยังดูห่างไกล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *