🚠 แผนวันนี้

มีคนฉลาดบางคนกล่าวไว้ว่า

แผนที่ดีในวันนี้ดีกว่าแผนที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

A good plan today is better than a better plan tomorrow.

จริงที่สุด 🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *