Planning

✍🏼 กระสุนนัดแรก

ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามมันก็ไม่มีความหมาย … เราจะพลาดเป้าอยู่เสมอ จำไว้ว่าอย่ามีแค่ฮาร์ดเพราะมันจะพลาดแล้วพลาดเลย 🎯

✍🏼 ขบวนพาเหรดแห่งความน่าเศร้า

โปรเจกต์ เมเนเจอร์ งานของเราไม่ได้เริ่มต้นจาก 100 แต่จาก 0 หน้าที่ของเราไม่ใช่ป้องกันไม่ให้โปรเจกต์ล้มเหลวเพราะมันล้มเหลวมาแต่แรกแล้ว 🥳

✍🏼 คน vs. เดดไลน์

การลดความสวยงามภายในลงชั่วคราว การกลับมาคิดในแง่มุมที่ง่ายที่สุดก่อนเป็นการชั่วคราว การสร้างโซลูชั่นในระดับที่ทำงานได้ก่อนเป็นการชั่วคราว 👻

✍🏼 เขียวหรือน้ำตาล?

ทุ่งหญ้าสีเขียวคือสตาร์ทอัพหลายแห่ง กองฟางสีน้ำตาลคืองานส่วนใหญ่ในบริษัทที่อยู่มานาน … เราควรมีประสบการณ์ทั้งสองด้าน 🥑

✍🏼 สามพี่น้อง

เมื่อต้องวางแผนและประเมิน อย่าลืมว่าเราต้องมีตัวเลขสามชุด - ดีสุด น่าจะเป็น และแย่สุดเตรียมไว้เสมอ ✌🏼

✍🏼 ไล่คน vs. ไล่แผน

เราไม่ต้องการแผนธุรกิจที่ละเอียดยิบ แต่ต้องการแผนธุรกิจที่ดีพอที่จะเริ่มต้น เราต้องการทัศนคติที่พร้อมรับความจริง และเชื่อมั่นในคนมากขึ้น 🤡

✍🏼 วางแผนเพื่อการเรียนรู้

เราจะไม่หมกมุ่นกับผลผลิตและการส่งมอบ เราจะให้ความสำคัญกับการหาคำตอบที่ดีที่สุดมากกว่า นั่นคือเส้นทางที่ถูกต้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 😎