Habits

🤌🏼 แชร์เร็ว / แชร์ช้า

คนกลุ่มหนึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคนอื่นมากกว่าคุณค่าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกดแชร์หรือไลค์ของพวกเขา 👾

🥛 โล่ง

มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้เรารู้จักคำว่าปล่อยวาง ทำให้เราเข้าใจว่ามันมีอะไรอีกมากมายที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย 🧤

✍🏼 เห็นแก่ตัว

เพราะเราเป็นคนเห็นแก่ตัว เราถึงจะมีแรงและมีความตั้งใจที่จะเขียนให้ได้ทุกวันต่อไปอีกนาน … เราจะไม่ห่วงว่าจะมีคนอ่านแค่ไหน 📙

🗻 พิชิตเป้าหมาย

ทำ และทำ โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่เร่ง ไม่เกินขอบเขต แต่ไม่มีวันไหนที่ไม่ทำ เพราะเหตุนี้ที่แบ่งแยกตัวจริงออกจากคนทั่วไป 👌🏽

👎🏽 ไม่สมควร

ยิ่งสูงยิ่งต้องมีมารยาท ยิ่งสูงยิ่งต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง 🫱🏼

6️⃣ หกระยะ

เราแค่รู้เท่าทันตัวเองว่าตอนนี้กำลังอยู่ระยะไหน พยายามหยิบกลยุทธ์ที่ถูกต้องมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจหลอกๆให้เดินต่อและอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้ ✌🏼

🙅🏼 สาย สาย

การที่เรามีระยะเวลามากกว่าหนึ่งวันในการทำงานไม่ใช่อภิสิทธิ์ที่จะมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อความล่าช้าได้ 🦔

🔱 หนึ่ง สอง และสาม

การกระทำของเรา (รวมถึงความพยายามที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้น) มันจะไม่ใช่ทุกอย่างและมันก็จะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยซักอย่าง 🥳