👎🏽 ไม่สมควร

มันไม่สมควรที่เราจะคาดหวังให้เขาตั้งใจเขียนแต่เราไม่พร้อมตั้งใจอ่าน

มันไม่สมควรที่เราจะคาดหวังให้เขาตั้งใจฟังแต่เราไม่พร้อมจะตั้งใจพูด

มันไม่สมควรที่เราจะคาดหวังให้เขามาเช้าแต่เราไม่พร้อมจะมาถึงก่อนเขา

มันไม่สมควรที่เราจะคาดหวังให้พวกเขาแคร์แต่เราทำงานแบบส่งๆไปวันๆ

มันเป็นความหยาบคายประเภทหนึ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไป บางคนอาจจะไม่คิดไม่รู้สึกอะไรเมื่อตัวเองอยู่ในฐานะที่สูงกว่า แต่ยิ่งสูงยิ่งต้องมีมารยาท ยิ่งสูงยิ่งต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง

ยิ่งสูงยิ่งต้องสุภาพและควบคุมตัวเองให้ดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *