Habits

🚦 ทางเลี่ยง

คิดดูอีกที ยิ่งถ้าเราต้องทำเวลาเรายิ่งต้องพึ่งพาทางตรงกับทุกเรื่อง การเรียน การฝึกฝน อาชีพ ความรัก ลดน้ำหนัก และธุรกิจ 🙂

✍🏼 คนรักษาสัญญา

ถ้าสัญญาไว้ก็ต้องรักษาสัญญานั้น … คุณสมบัติข้อนี้ไม่มีวันตกเทรนด์ต่อให้วันนี้จะเป็นปี 2564 หรือ 2664 ก็ตาม 🖖🏽

✍🏼 ไม่คุ้มค่า

เมื่อทุกคนมองเห็นร่วมกันว่า “การเปลี่ยนแปลงนั้นเจ็บปวดกว่าการจมอยู่กับปัญหา” 🙌🏼