⌚️ นาฬิกาดีกว่าคน?

ทุกวันนี้ใครคือนายของเรา?

ไม่ใช่คน ไม่ใช่งาน แต่เป็นนาฬิกา

นาฬิกาเป็นตัวกำหนดกิจกรรมที่เราต้องทำ ตีห้าตื่นนอน เจ็ดโมงกินข้าว เก้าโมงเข้าประชุม … ชีวิตเราถูกควบคุมและจัดการโดยเครื่องมือชิ้นเล็กๆอย่างน่าอัศจรรย์

มันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ และมันมีความหมายในมุมการพัฒนาตัวเอง

คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คือคนที่ใช้นาฬิกาเป็นและยอมให้นาฬิกาชี้นิ้วสั่งในเวลาเดียวกัน

คนที่เตรียมการคือคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร — เราสั่งนาฬิกา

คนที่มีวินัยคือคนที่ทำตามสิ่งที่นาฬิกาบอกให้ทำ — นาฬิกาสั่งเรา

มันคือการทำงานร่วมกันอย่างสมดุล นาฬิกาสร้างวินัย และคนที่มีวินัยเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ทำ

ถ้าจำเป็นต้องเลือกว่าจะยอมให้ใครมาบงการชีวิตเรา … เลือกนาฬิกาดีกว่าเลือกคน ⏰ > 🙇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *