✍🏼 เห็นแก่ตัว

ถ้าเราอยากสร้างวินัยและทำอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาตัวเอง แรงผลักดันที่ดีที่สุดคือความเห็นแก่ตัว … ในทุกเรื่องที่เราอยากทำ

ถ้าเราเลือกที่จะเขียน

  • เราเขียนให้ตัวเองอ่าน
  • เราเขียนเพราะอยากพัฒนาตัวเอง
  • เราเขียนเพื่อสั่งสอนและเตือนตัวเอง
  • เราเขียนเพื่อสร้างบันทึกทางความคิดให้ตัวเอง
  • เราเขียนเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้เพื่อตัวเอง
  • เราเขียนเพื่อจะได้ไม่ทำให้ตัวเองผิดหวัง

เพราะเราเป็นคนเห็นแก่ตัว เราถึงจะมีแรงและมีความตั้งใจที่จะเขียนให้ได้ทุกวันต่อไปอีกนาน … เราจะไม่ห่วงว่าจะมีคนอ่านแค่ไหน จะมีคนกดไลค์หรือแชร์หรือไม่ นั่นไม่ใช่ประเด็น คนอื่นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ … มันเริ่มต้นและจบลงที่ตัวเราเองคนเดียวเท่านั้น

เราจะเรียนรู้ว่า

อย่าพึ่งพาแรงผลักดันภายนอก อย่าให้ปัจจัยภายนอกมาทำให้เราไขว้เขวจากเป้าหมายที่เราสัญญากับตัวเองไว้

เราจะเรียนรู้ว่า

เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครทั้งสิ้นนอกจากตัวเอง

และเราจะเรียนรู้ว่า

เมื่อเราเริ่มทำอะไรดีๆเพื่อตัวเอง … มันจะกลายเป็นการสร้างอะไรดีๆให้คนอื่นรอบข้างไปโดยปริยาย

จงใช้ความเห็นแก่ตัวให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *