🙅🏼 สาย สาย

ถ้าเราทำงานเสร็จไม่ทันภายในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น? — ตายและตาย ถ้าไม่ใช่เราตายก็ต้องมีใครสักคนตาย … คำตอบนี้มาจากนักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานธนาคาร หนุ่มสาวโรงงาน แพทย์ พยาบาล และอื่นๆ

ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากงานบางประเภทและบางอาชีพเป็นเรื่องร้ายแรง เป็นความกดดันอย่างหนึ่งที่คนเหล่านั้นต้องเผชิญหน้าทุกวัน

ถ้าเราทำงานเสร็จไม่ทันภายในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น? — ก็เก็บไว้ทำวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น … คำตอบนี้มาจากโปรแกรมเมอร์ เทสเตอร์ ศิลปิน ช่างไม้ ดีไซเนอร์ ครีเอทีฟ สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ และอื่นๆ

ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากงานบางประเภทและบางอาชีพเป็นเรื่องปกติ เป็นมาตรฐานที่คาดหวังได้ เป็นไปตามธรรมชาติของงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในวัดผลความสำเร็จเสร็จสิ้น ไม่ใช่ความกดดันที่ต้องเจออยู่ทุกวัน

นั่นอาจจะเป็นสาเหตุและช่องทางที่ทำให้เราผลัดวันประกันพรุ่งและไม่จริงจังเร่งรีบทำงานตั้งแต่ช่วงแรก

นั่นอาจจะเป็นเหตุผลและตัวกระตุ้นให้เราเฉยชาปล่อยปละละเลยและสะสมพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้างในระยะยาว

ไม่ ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องกดดันตัวเองว่าต้องทำงานให้เสร็จภายในวันเดียว แต่ประเด็นของเรื่องนี้คือการที่เรามีระยะเวลามากกว่าหนึ่งวันในการทำงานไม่ใช่อภิสิทธิ์ที่จะมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อความล่าช้าได้

ความล่าช้าไม่เคยเป็นเรื่องของธรรมชาติของงานแต่เป็นเรื่องของเจ้าของงานล้วนๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *