Design Thinking

👒 เมื่อต้องดีไซน์

ใครละจะเป็นผู้นำเรื่องนี้ได้ดีกว่าโปรดักท์ที่เข้าใจการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้ง? - ไม่มี 🧢

🧏🏼 เพื่อความเข้าใจ

มันยากกว่าที่จะเขียนและออกแบบอะไรที่ง่ายเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจ ข้อแตกต่างระหว่างคนทำงานที่ขาดประสบการณ์กับคนทำงานที่มีประสบการณ์ 👑

🏖 เวลารีแลกซ์

เราควรเริ่มจากง่ายก่อน เมื่อไรก็ตามที่ไม่แน่ใจว่าจะจัดการงานยากๆอย่างไร … พักไว้ก่อน เดี๋ยวไอเดียที่ดีจะเกิดขึ้นเองระหว่างทาง 😇

😌 สเปคสั่งมา

“นี่ไง เราทำตามสเปคแล้ว แค่นี้พอแล้ว” - แนวคิดเบื้องหลังในสมองของทุกคนเป็นแบบนี้ งานที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจจึงไม่ค่อยเกิดจากสเปค 😏

🎊 (ไม่) เป็นทางการ

ลองมองภาพกระบวนการทำงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วถามตัวเองให้หนักว่า “เราจะทำให้มันสนุกขึ้นได้ยังไงวะ?” 😜

🖌 ลงรายละเอียด

เราไม่ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อหน้าลูกค้าบ่อยสักเท่าไรหรอก ถ้าได้จังหวะก็ต้องทำให้มั่นใจว่าเราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ 🥇