Design Thinking

🖐🏾 สามระดับความดี

ระดับการทำงานคุณภาพดี ดีมาก และดีที่สุด เป็นเครื่องบ่งบอกความทุ่มเทและความใส่ใจของทีมงานได้ดีที่สุด 🧑🏼‍🦰

🍌 ทำเรื่องยากให้ง่าย

สิ่งที่ยากคือการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย มันคือพลังแฝงที่ดีที่สุดที่จะสร้างจุดแตกต่างให้เราและทีมงานที่ยากจะมีใครเลียนแบบได้ ✅

🪺 จุดอ่อนที่เป็นความลับ

การพัฒนาสินค้านั้นเต็มไปด้วยรายละเอียด ยิ่งเราใส่ใจมากเท่าไร เราก็จะเห็นมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเราเห็นมากขึ้น เราก็จะมีโอกาสดีกว่าใคร ☄️

👀 มุมมองที่ต่างกัน

เมื่อฟังข้อมูลมาแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเออออห่อหมกกับคนพูดไป ลองคิดและมองหาสมมติฐานในมุมกลับกันดูบ้าง … เป็นเรื่องสนุก บริหารสมอง 👨🏼‍🦰

👒 เมื่อต้องดีไซน์

ใครละจะเป็นผู้นำเรื่องนี้ได้ดีกว่าโปรดักท์ที่เข้าใจการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้ง? - ไม่มี 🧢

🧏🏼 เพื่อความเข้าใจ

มันยากกว่าที่จะเขียนและออกแบบอะไรที่ง่ายเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจ ข้อแตกต่างระหว่างคนทำงานที่ขาดประสบการณ์กับคนทำงานที่มีประสบการณ์ 👑

🏖 เวลารีแลกซ์

เราควรเริ่มจากง่ายก่อน เมื่อไรก็ตามที่ไม่แน่ใจว่าจะจัดการงานยากๆอย่างไร … พักไว้ก่อน เดี๋ยวไอเดียที่ดีจะเกิดขึ้นเองระหว่างทาง 😇