🍌 ทำเรื่องยากให้ง่าย

วันนี้

 • เราทำให้มันง่ายต่อการขายของเราหรือต่อการซื้อของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการสอนของเราหรือต่อการเรียนรู้ของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการสร้างของเราหรือต่อการใช้งานของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการพูดของเราหรือต่อการรับรู้ของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการเริ่มต้นของเราหรือต่อการทำให้เสร็จสิ้นของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการตัดเย็บของเราหรือต่อการสวมใส่ของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการออกแบบของเราหรือต่อการใช้ประโยชน์ของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการนำเสนอของเราหรือต่อการเข้าถึงของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการเขียนของเราหรือต่อการอ่านของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการปรุงของเราหรือต่อการกินของพวกเขา
 • เราทำให้มันง่ายต่อการเตรียมข้อมูลของเราหรือต่อการวิเคราะห์ของพวกเขา

ลองคิดดูอีกที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *