🧏🏼 เพื่อความเข้าใจ

มันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำอะไรให้ยากเพื่อให้คนที่เข้าใจอยู่แล้วเข้าใจ

  • มันง่ายที่จะเขียนอีเมล์ให้ตัวเองอ่านเข้าใจ
  • มันง่ายที่จะอธิบายแผนให้คนในบริษัทเข้าใจ
  • มันง่ายที่จะเขียนโค๊ดให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าใจ
  • มันง่ายที่จะออกแบบระบบให้คนจบปริญญาโทเข้าใจ

มันยากกว่าที่จะเขียนและออกแบบอะไรที่ง่ายเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจ และนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างคนทำงานที่ขาดประสบการณ์กับคนทำงานที่มีประสบการณ์

ถ้าจะถามว่าเมื่อไรคนนี้ควรได้รับการพิจารณาปรับตำแหน่ง … คุณสมบัติที่สำคัญมากคือตรงนี้

ไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จแต่ต้องทำงานที่ง่ายต่อการเข้าใจของคนทั่วไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *