🖐🏾 สามระดับความดี

คิดเล่นๆในวันยุ่งๆ

1️⃣ เมื่อมีข้อสงสัยในงานที่ทำ

ดี:- โทรถามเพื่อนทันที

ดีมาก:- พยายามหาคำตอบเอง เมื่อไม่รอดจึงโทรถามเพื่อน

ดีสุด:- พยายามหาคำตอบเอง เมื่อไม่รอด ดูวันเวลาให้เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะโทรถามตอนนี้หรือรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อน

2️⃣ เมื่อไม่รู้จะทำงานอะไรต่อไป

ดี:- คลีนโค๊ดเก่าๆที่รกๆ

ดีมาก:- จัดการกับหนี้ทางเทคนิคที่สะสมไว้เป็นพะเนิน

ดีสุด:- แก้หนี้ทางเทคนิคพร้อมเขียนออโตเมทเทสเพิ่มเข้าไปคู่กันเลย

3️⃣ เมื่อต้องปรับเดดไลน์

ดี:- เลื่อนเดดไลน์ออกไป คงสโคปงานไว้

ดีมาก:- เลื่อนเดดไลน์ออกไป ลดสโคปงานลง

ดีสุด:- คงเดดไลน์เดิมไว้ ลดงานลงจนเหมาะสม

4️⃣ เมื่อต้องขยายทีม

ดี:- หาคนที่แบ่งเบาภาระงานของเราได้

ดีมาก:- หาคนที่ช่วยเราคิดได้

ดีสุด:- หาคนที่เก่งขนาดที่ทำให้เราตกงานได้

5️⃣ เมื่อต้องขยายธุรกิจ

ดี:- เลือกธุรกิจที่ทำกำไร

ดีมาก:- เลือกธุรกิจที่แปลกใหม่และเราสนใจ

ดีสุด:- เลือกธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นอนาคต

6️⃣ เมื่อต้องขายของ

ดี:- ให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจ

ดีมาก:- โน้มน้าวจูงใจ

ดีสุด:- สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

7️⃣ เมื่อต้องโฆษณา

ดี:- บอกกลุ่มเป้าหมายว่าสินค้าเราดีอย่างไรและทำอะไรได้บ้าง

ดีมาก:- บอกกลุ่มเป้าหมายว่าพวกเขาจะทำอะไรกับสินค้าของเราได้บ้าง

ดีสุด:- บอกกลุ่มเป้าหมายว่าพวกเขาจะเป็นอะไรได้บ้างด้วยการใช้สินค้าของเรา

8️⃣ เมื่อต้องนำเสนอ

ดี:- พูดให้คนฟังเข้าใจ

ดีมาก:- พูดให้คนฟังเชื่อใจ

ดีสุด:- พูดให้คนฟังอยากสร้างความเปลี่ยนแปลง

9️⃣ เมื่อต้องออกแบบ

ดี:- ออกแบบให้อธิบายง่าย

ดีมาก:- ออกแบบให้ใช้งานง่าย

ดีสุด:- ออกแบบให้ไม่ต้องอ่านคู่มือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *