🥳 จากผลสำรวจโดยทั่วไป

“ประเทศนี้มีประชากร 70 ล้านคน”

มันช่วยให้เห็นว่าโอกาสของเรามีมากแค่ไหน

แต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าในความเป็นจริงแล้วการเริ่มต้นประโยคแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไร … ไม่มีทางที่ทุกคนจะเป็นกลุ่มลูกค้าของเรา ไม่มีทางที่เราจะทำสินค้าที่ขายได้ทุกคน

“โดยเฉลี่ยแล้ว คนทั่วไปจ่ายค่าอาหารเย็น 1,500 บาทต่อเดือน”

แบบนี้ก็ไม่ใช่การตั้งต้นที่ดีเพราะกลุ่มลูกค้าของเราไม่ใช่คนทั่วไปและการใช้ค่าเฉลี่ยแบบนั้นก็ไม่ตรงโจทย์

“กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปของเราใช้เวลา 3.5 ชั่วโมงหมดไปกับการเดินทางในแต่ละวัน”

ตรงนี้เริ่มน่าสนใจ เริ่มมีสเปค เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้น คำว่า “โดยทั่วไป” บอกเป็นนัยว่าเราทำการบ้านในการกำหนดคุณลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของเราแล้ว

ไม่ใช่คนทั่วไป แต่โดยทั่วไป

ไม่ใช่โดยเฉลี่ย แต่เป็นโดยทั่วไป

ยิ่งเราลงรายละเอียดคำว่าโดยทั่วไปได้มากเท่าไรยิ่งดี

กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปของเราใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงหมดไปกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปของเราใช้เวลา 1 ชั่วโมงหมดไปกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในช่วงเวลาระหว่าง 18.00–21.00

แบบนี้ลึกและได้ใจความ

แบบนี้คำว่าโดยทั่วไปจะมีประโยชน์กับเรามากในการแก้โจทย์ที่คนทั่วไปเหล่านั้นตั้งไว้ให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *