Productivity

👆🏼 หนึ่งข้อคิด

สุดท้ายแล้วการเป็นผู้นำทีมก็คือแบบนี้ คิดไกลกว่าแต่ต้องเดินช้าลงในความเร็วและความเร่งที่พาคนทั้งทีมไปพร้อมกันได้ 🦣

🧲 ขอบเขตการควบคุม

ไม่มีคนเก่งที่ไหนชอบถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ล้าสมัย … บริษัทเล็กๆก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากกฎเกณฑ์ล้าสมัย นั่นเป็นอีกสาเหตุที่ทำไมเล็กดีกว่าใหญ่ 🧨

🚩 ผลลัพธ์

อย่าเสียเวลาด้วยการพยายามลดการเสียเวลาด้วยการพยายามสร้างระเบียบแบบแผน หน้าที่ของคนในทีมคือสร้างผลงานสร้างผลลัพธ์และเรียนรู้จากมันมากกว่า 🖖🏼

🤟🏼 ภายในสามวัน

การทำงานแบบช่วงละสองถึงสามวันนั้นดี ไม่ยาวเกินจนขี้เกียจ ไม่สั้นไปจนกดดันตัวสั่น 3️⃣

🐻‍❄️ ความถี่ในการรีลิส

บางทีถ้าเราลองมองจากมุมความถี่ในการรีลิสแล้ว เราอาจจะตัดกิจกรรมหลายต่อหลายอย่างที่เสียเวลามากแต่ให้คุณค่าน้อยออกไปได้มากทีเดียว 🐭

🐼 ความโปร่งใสเฉพาะตัว

มันจำเป็นต้องเปิดเผย โปร่งใส และเข้มงวดขนาดนี้จริงหรือ? มันเวิร์คจริงหรือ? มันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานแบบสองมาตรฐานรึเปล่า? 🙉

🐐 ข้อมูลกับแรงบันดาลใจ

เราไม่จำเป็นต้องได้ข้อมูลครบถ้วน เราไม่ควรที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยซ้ำไป ขอแค่โครง ขอแค่ภาพร่าง ขอแค่แนวทาง ขอแค่หลักการก็พอ 🥳

🙆🏻‍♀️ วิเคราะห์และมองหา

จนเราเข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไร จนเราตั้งเป้าหมายว่างานตรงหน้านี้มันตอบโจทย์เรื่องอะไร แล้วที่เหลือจะเป็นเรื่องง่ายมาก 🤙🏼