🪁 ผลผลิตและผลลัพธ์

By definition:

โดยความหมาย:

ผลผลิต — ปริมาณของบางสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุตสาหกรรม

ผลลัพธ์ — สิ่งที่เป็นไป สิ่งที่ได้ตามมา

ตอนนี้ทีมเราทำงานเพื่อสิ่งใด?

ตอนนี้ทีมเราพยายามทำให้ดีที่สุดในเรื่องใด?

ทำงานเพื่อผลผลิตเทียบกับการทำงานเพื่อผลลัพธ์ มันต่างกันมากมาย มันมีตัวชี้วัดคนละชุด มันต้องการแนวคิดในการทำงานที่ต่างกัน

เมื่อเราพยายามเร่งผลผลิต เราจะนับจำนวนงานที่ทำเสร็จ ฟีเจอร์ที่ปล่อยออกมา จำนวนชั่วโมงที่ใช้ไป และอื่น

เราจะพยายามมากขึ้นที่จะสร้างผลผลิตให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

เมื่อเราทำงานเพื่อผลลัพธ์เราจะวัดผลความสำเร็จจากจำนวนผู้คนที่ได้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับทีมเรากับโปรดักท์ของเรา ปัญหาที่เราพยายามจะแก้ไขมันใหญ่แค่ไหน ผู้ใช้รู้สึกอย่างไร มีโอกาสแค่ไหนที่พวกเขาจะแนะนำสินค้าและบริการของเราต่อคนอื่น

เราจะพยายามมากขึ้นที่จะสร้างผลกระทบที่ลึกกว่าเดิมให้กับคนที่เราใส่ใจ

เราจะเริ่มเห็นความแตกต่าง มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวคิดการทำงานของเราในทุกด้าน

ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหน … แค่มันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากจนเกินไปของใครก็ตามที่มีอำนาจเลือกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *