Productivity

✍🏼 โรงงานผลิตฟีเจอร์

บางทีเราคิดว่าเราทำงานออฟฟิศ … แต่หลายครั้งมีหลายเหตุการณ์ก็ชวนให้เราคิดไปว่า “หรือฉันเป็นแค่คนงานในโรงงาน” 👩🏼‍🏭👨🏽‍🏭 เพราะหน้าที่มีแค่ทำออกมา ทำเพิ่ม ทำให้เร็วกว่าเดิม และทำตามคำสั่ง

✍🏼 ทำไมยิ่งคนมากงานยิ่งเสร็จช้า

“ผู้หญิง 9 คนตั้งท้องใน 1 เดือนไม่ได้” คือประโยคสุดคลาสสิคที่เตือนใจเราว่าการเพิ่มคนทำงานเข้ามาในงานที่ซับซ้อนอย่างการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นเสมอไป … ตรงกันข้ามเลย มันจะเสร็จช้าลงด้วยซ้ำ