Product

🦖 เก่า

พวกเขาคือโอกาส พวกเขาคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด พวกเขาพร้อมจะโอบรับการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสม 👴🏼🧓🏼

🪢 ผูกติดกับปัญหา

ทางเลือกแนวนอนนั้นน่าสนใจกว่าเสมอ มันใช้แรงน้อยกว่าการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเติบโตในแนวตั้ง 👈🏼👈🏼👈🏼

🏋🏻 ผู้ยกระดับคุณภาพ

การยกระดับคุณภาพของโปรดักท์เป็นผลพลอยได้จากการยกระดับทีมงาน … มันสำคัญมากที่จะต้องมีคนคอยวิจารณ์และเตือนสติด้วยความจริงใจว่า “นี่ไม่ดีพอ” 🙃

👆🏼 (ก็แค่) เทรนด์

ถ้าเทรนด์ที่เห็นอยู่มันไม่ถูกต้อง … เราจะเลือกมองข้ามมันไปหรือไหลไปตามน้ำพร้อมคนส่วนใหญ่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นของตัวเองเพียงฝ่ายเดียว 🌊

💰 เงิน (ไม่ใช่) อุปสรรค

ลองคิดให้ใหญ่แล้วทำงานถอยหลังดู ความสนุกมันอยู่ตรงที่เราได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไปในตัว 🥳

👨🏽‍⚖️ หลักการ

เมื่อเทียบกับหลักการความรู้จะเป็นสิ่งที่มาทีหลัง นั่นคือหลักการจะเป็นตัวกำหนดความรู้ และความรู้ไม่ควรเป็นตัวกำหนดหลักการ 👉🏽👈🏼