Product

👨🏼 ไม่ต้องดีกว่าเสมอไป

เพราะดีมานด์ที่ไม่เคยได้รับการเติมเต็ม …​ เมื่อมีสิ่งสดใหม่และดีพอเข้ามามันจึงเกิดการปะทุและระเบิดตัวของตลาดอย่างที่เราจะคาดไม่ถึง 🤙🏾

🦑 เมื่อต้องเลือกอย่างเดียว

ทุกคนต้องเลือก จากประสบการณ์ของคนที่เคยเลือกมาแล้ว ทิ้ง 10 เรื่องเพื่อเรื่องเดียวที่ทำอยู่ ขนาดนี้เรายังต้องกระเสือกกระสนเอาตัวรอดเลย 🪼

👇🏽 ปั้นแนวลึก

การรวมตัวเชิงลึกคือการขยายอำนาจการควบคุมจัดการไปยังขั้นตอนอื่นๆในห่วงโซ่ด้วย ไม่ใช่แค่แปรรูปแต่เรายังเป็นเจ้าของแปลงนาและหน้าร้านเอง 👆🏼

👇🏽 ดาวน์ไซด์

อยู่ตรงกลางนั้นอันตรายเพราะตรงกลางมีคู่แข่งเยอะ ตรงกลางคือพื้นที่ของคนทั่วไปและสินค้าที่งั้นๆ 🖖🏼

🎩 โปรดักท์ไม่ใช่บริษัท

ความเป็นจริงคือไม่มีใครเก่งทั้งสองด้าน (อาจจะมี) แต่ที่แน่ๆไม่มีใครที่มีเวลาเพียงพอในการทำทั้งสองเรื่องให้ได้ดีในเวลาเดียวกัน 👚