Product

🥜 ยุ่งด้วยความตั้งใจ

ในอนาคตโครงสร้างของทีมโปรดักท์ควรจะยุ่งเหยิงแต่มันเป็นความยุ่งที่แข็งแรง - ความรู้ ประสบการณ์ ความหลากหลาย ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ⭐️

🪛 คุณภาพและความรู้สึก

ใครที่รับหน้าที่เป็นผู้นำของทีม … หน้าที่ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่สร้างโปรดักท์ที่มีคุณภาพแต่คือการสร้างทีมงานระดับคุณภาพมากกว่า 🧲

⚙️ เรื่องเทคนิค

มันเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์ที่จะคิดว่าทีมธุรกิจคือทีมที่หาเงินเข้าบริษัท จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้น …​ ทุกทีมมีส่วนร่วมทั้งสิ้น 💎

⭕️ เฟรมเวิร์ค

บางครั้งเราทำสำเร็จด้วยการเลือกกรอบที่เหมาะสม บางครั้งเราล้มเหลวเพราะกรอบที่หยิบมานั้นกว้างหรือแคบเกินไป ❌

🏝️ ไม่มีใครรู้

เพราะไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้น … จงเลือกอยู่ฝั่งคนกล้าที่จะลอง ที่จะยอมรับผลที่ตามมา 🏖️

🎒 จุดเริ่มต้นของงาน

เราต้องหนักแน่น ถึงแม้ว่าเรื่องเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่มันคือน้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยให้ทุกอย่างเดินไปได้ ✅

👝 ไม่ใช่โปรเจกต์

บางคนคิดว่าย่ิงสถานการณ์ไม่แน่นอนเรายิ่งต้องคิดวางแผนให้ไกลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบ ความคิดแบบนี้ผิดถนัด 🐱