Customer

👳🏼‍♂️ พ่อค้ามืออาชีพ

เมื่อเราแสดงให้อีกฝ่ายเห็นได้ว่าเราไม่ได้มาเพียงเพื่อปิดการขาย แต่มาเพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ … เมื่อนั้นความไว้ใจจะเกิดขึ้น 🦮

🤎 หัวใจของการตลาด

นักการตลาดคือคนที่พยายามที่จะสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขา 🍭

😑 สิ่งที่ขาดหายไป

แท้จริงแล้วในช่วงต้นของบริษัทเกิดใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โปรดักท์และยอดขาย แต่เป็นความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและผู้ซื้อ 😬

☁️ ใครจะจ่าย?

ราคานี้เพื่อโปรดักท์แบบนี้มีใครเต็มใจจ่ายมั้ย? ราคาแบบนี้กับต้นทุนแบบนี้และจำนวนลูกค้าเท่านี้มันจะช่วยให้เราอยู่รอดได้มั้ย? 🌧️

🤐 สิ่งสุดท้ายที่ควรพูด

ถ้าถามว่าเราควรพูดอะไรเป็นสิ่งแรกเพื่อให้ขายสินค้าได้ ก็ไม่แน่ใจ แต่ถ้าถามว่าเราควรพูดเรื่องอะไรเป็นอย่างสุดท้าย ตอบได้เลยว่าเรื่องเงิน 🤑

😥 รอไม่ได้

ในอนาคตอันใกล้ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่มากกว่า เขาได้งานเร็วอย่างที่ต้องการ เราได้ความสบายใจที่ได้ทำงานกับคนที่เชื่อมั่นในตัวเรา 😶