Customer

💚 ด้วยรักและความใส่ใจ

กระบวนการนี้อาจจะช้า มันอาจจะยากในช่วงเริ่มต้นแต่มันเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้สังคมก้าวหน้าต่อไป 🐝

🪺 จุดอ่อนที่เป็นความลับ

การพัฒนาสินค้านั้นเต็มไปด้วยรายละเอียด ยิ่งเราใส่ใจมากเท่าไร เราก็จะเห็นมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเราเห็นมากขึ้น เราก็จะมีโอกาสดีกว่าใคร ☄️

🪐 ความกลัว

เราควรต้องทำในสิ่งที่สเกลไม่ได้ง่ายๆเพราะมันจะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่น และเราควรต้องกังวลให้มากถ้ามีคนอื่นที่ทำเรื่องเหล่านี้ได้ดีกว่าเรา 🌙

🧊 ติดตามผลงาน

มืออาชีพจะติดตามผลงานเสมอ มืออาชีพจะกล้าเริ่มต้นบทสนทนาที่ยากๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือมืออาชีพจะไม่เงียบหายไปกับสายลม

👩🏼‍🦰 ลูกค้าอยากได้แบบนี้

เราต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างมีกลยุทธ์และทิศทาง เราต้องให้ความสำคัญกับงานที่จำเป็นสำหรับการสร้างโปรดักท์ที่ดีด้วย 👶🏼

🚀 ขั้นตอนหาลูกค้ารายแรก

เพราะขั้นตอนในการสร้างธุรกิจไม่ได้เริ่มจากการสร้างโปรดักท์ … ทุกอย่างมาจากความต้องการของตลาด มาจากความจริงที่เกิดขึ้นบนโลก 🌎

🧑🏼‍🏭 กองทัพ

คนทัพหลังควรเห็นใจคนทัพหน้า คนที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า คนที่ต้องคอยตอบคำถามผู้ใช้ คนที่ต้องยืดอกรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นหน้างาน 🤝🏽

👂🏼 รับฟังและเข้าใจ

มันเป็นแบบนี้ตลอดมาและจะเป็นตลอดไป … ระบบไม่ได้ขายตัวเอง คนต่างหากที่ขายระบบให้คนด้วยกัน และคนที่เข้าใจอีกฝ่ายมากกว่าคือผู้ชนะ 🏆

😰 เมื่อไม่มีความเจ็บปวด

วันนี้เราขายใคร คนที่เจ็บปวดอยู่แล้วหรือคนที่ไม่เคยสัมผัสความลำบากตรงนั้น? ระบบของเราออกแบบมาเพื่อใครกันแน่? เป็นคำถามที่น่าคิดมาก 😐

🍤 ฉันจะเป็นคนแรก

เราไม่ต้องกระเสือกกระสนมากเพื่อคำว่าคนแรก เราไม่ต้องตื่นตระหนกว่าเราไม่ใช่คนแรก … มันเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียในกรณีนี้ 🥟