Customer

😥 รอไม่ได้

ในอนาคตอันใกล้ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่มากกว่า เขาได้งานเร็วอย่างที่ต้องการ เราได้ความสบายใจที่ได้ทำงานกับคนที่เชื่อมั่นในตัวเรา 😶

🪐 รอได้

นี่คือทั้งหมดของคำว่าธุรกิจ … เราทำให้เขาคิดถึงเราเป็นคนแรกได้มั้ย? ให้ดีกว่านั้นเราทำให้เขาพร้อมจะอดทนรอเราเพิ่มอีกนิดได้มั้ย? 🍂

📮 อย่าหาลูกค้า

ในขณะที่คนอื่นหาลูกค้ากลุ่มเดิมกลุ่มเดียวกันด้วยข้อเสนอใกล้เคียงกัน เราควรต้องเดินออกห่างเพื่อสร้างโอกาสใหม่ 🎉

🖤 ความจงรักภักดีคือ?

ทำเหมือนไม่เห็นคุณค่าคนที่รู้จักกันมานาน ทำเหมือนมั่นใจมากว่าคนที่มาใหม่จะดีกว่า และทำแบบนี้แล้วยังหวังคำว่าจงรักภักดีอยู่อีกหรือ? 🙁

👽 เปลี่ยนใจคน

การเปลี่ยนใจคน ทริคคือการพูดถึงพวกเขาเป็นหลัก สิ่งที่พวกเขาจะเป็นได้ในอนาคต … ไม่ใช่พูดอวดสรรพคุณว่าเราดีเด่นยังไง 🤖

💚 ลูกค้าในอุดมคติ

เราอยากได้ลูกค้าที่ดีแบบนี้เพื่อการพัฒนาตัวเอง … คนที่ทำงานข้างๆเราก็เช่นกัน พวกเขาก็อยากได้ลูกค้า (และผู้นำ) ที่ดีแบบนี้เช่นกัน 😈

🧡 จงรักภักดี

ทำเหมือนไม่เห็นคุณค่าคนที่รู้จักกันมานาน ทำเหมือนมั่นใจมากว่าคนที่มาใหม่จะดีกว่า และทำแบบนี้แล้วยังหวังคำว่าจงรักภักดีอยู่อีกหรือ? 🥲

🫶🏼 ใจมาก่อน

คำว่าใจแปลว่าท้ังสองฝ่ายจะเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายจะพยายามประนีประนอมและหาจุดลงตัวในผลประโยชน์ของกันและกัน 🤟🏼

✨ ตัวฉันในอนาคต

เพราะพวกเขารู้ว่าหน้าตาของลูกค้าในอนาคตเป็นอย่างไร พวกเขาจึงรู้ดีว่าวันนี้และอนาคตพวกเขาเองต้องเป็นอย่างไรด้วยนั่นเอง 👏🏼

☝🏼 ลูกค้าคนก่อนหน้า

หน้าที่ของเราและของโปรดักท์ทีมในช่วงต้นมีอย่างเดียว … หาลูกค้าอ้างอิงให้ได้เร็วที่สุด แล้วอย่างอื่นที่เหลือจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางของมันเอง 👋🏼