🤎 หัวใจของการตลาด

มันไม่ใช่แค่การเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการและผู้บริโภค มันไม่ใช่แค่การดึงกลุ่มเป้าหมายให้มาสนใจสิ่งที่เราทำ มันไม่ใช่แค่การสร้างยอดขาย และแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่การเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์

การตลาดคือความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของผู้บริโภคด้วยสินค้าหรือบริการของเรา

นักการตลาดคือคนที่พยายามที่จะสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขา

วันนี้เราขายน้ำผลไม้แบบออแกนิก เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของเราว่า ออแกนิกดีอย่างไร ผลไม้ชนิดนี้มีประโยชน์อย่างไร และทำไมพวกเขาจึงควรเลิกดื่มน้ำโซดาแล้วมาสนใจคำว่าออแกนิก

ที่เราทำแบบนี้เพราะเราเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเราอย่างแท้จริง ว่ามันดี มันมีประโยชน์ มันช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้น และที่เราทำแบบนี้เพราะเราเชื่อมั่นและมองเห็นได้ชัดเจนว่า ถ้าเราในฐานะนักการตลาดทำสำเร็จ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำของคนในวงกว้างได้แล้ว ชีวิตพวกเขาจะดีขึ้นอย่างไร สังคมและประเทศชาติจะได้อะไร นั่นควรเป้าหมายของการทำการตลาดและนักการตลาดทุกคน

รายได้ กำไร ชื่อเสียง ยอดไลค์ ยอดแชร์คือผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามเดินไปให้ถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของเรา แต่พวกมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย การตลาดไม่ใช่เรื่องของเงินทองหรือชื่อเสียง และการตลาดก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องของยอดไลค์ยอดแชร์

นี่คือความเชื่อของเรา มันคือแนวทางที่เราเลือกเดิน มันจะเหนื่อย มันจะท้าทาย แต่มันจะยั่งยืนและคุ้มค่ามาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *