👌🏽 อะไรมาก่อน?

ทำงานให้ดี ทำงานที่น่าสนใจ ทำงานระดับโลก … แล้วถึงรวย แบบนี้น่าสนใจกว่ามั้ย? 👀

🗞 นักสะสม

เราต้องสะสมอะไรบางอย่างเสมอและเราไม่มีทางสะสมแต่เรื่องดีได้ มีบวกก็จะมีลบ มีได้ก็จะมีเสีย มีดีก็ต้องมีเลว มันคือสัจธรรม 🕯

🫶🏼 ใจมาก่อน

คำว่าใจแปลว่าท้ังสองฝ่ายจะเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายจะพยายามประนีประนอมและหาจุดลงตัวในผลประโยชน์ของกันและกัน 🤟🏼

☁️ สะดวกสบาย

บางคนก็คิดเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อมองเห็นภาพจากมุมกว้างว่า “ความสะดวกสบายครั้งนี้ฉันแลกมาด้วยอะไร? 🙁

⚒️ ลุย ลุย ลุย

เพราะปัญหามันยังคงอยู่ เพราะต้นเหตุของความเบื่อหน่ายยังไม่ได้ถูกกำจัดไป อะไรๆก็จะมีแต่แย่ลง 🥷🏻

🐴 ทางอ้อม

ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้ามักไม่ง่ายเหมือนที่คิด การแก้ปัญหาแบบตรงตัวมันไม่ค่อยได้ผลในระยะยาว 🤕

👋🏼 ในขณะที่ …

มันเป็นเรื่องของความตื่นตัว มันเป็นเรื่องของความกล้าหาญ มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับที่จะใช้ชีวิตบนมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนอื่น 👌🏽

😢 ความอ่อนแอ

ทั้งสองเรื่องอยู่ในอำนาจที่เราทุกคนควบคุมได้แบบเต็มที่ ถ้าเราจะอ่อนแอก็เพราะตัวเอง และถ้าเราจะเข้มแข้งก็เพราะตัวเองเหมือนกัน 💪🏽