🕌 เสียดายเวลา

เสียดายเวลาที่หมดไปกับทำในสิ่งที่ไม่ให้ผลลัพธ์อย่างที่หวัง เสียดายเวลาที่หมดไปกับการทำอะไรที่ไม่อยากทำ 🛕

🏉 ดีกว่าเมื่อวาน

เมื่อวันนี้ยังไม่สายเกินไปในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า จุดเริ่มต้นคือขอให้คิดได้ก่อนเท่านั้น 🥊

🪁 แรงต้าน

เมื่อแรงต้านเหลือน้อย เมื่อความท้าทายลดลง เมื่อเป้าหมายง่ายเกินไป … เมื่อถึงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโต 🪀

👋🏽 ใครจะห้าม?

แทนที่จะถามตัวเองว่าใครจะอนุญาติให้เราทำ … ลองเปลี่ยนมาถามตัวเองว่าใครจะห้ามไม่ให้เราทำดีกว่ามั้ย? 😈

✋🏽 คนไม่ผิด?

โดยพื้นฐานแล้วทุกคนเป็นคนดี โดยสัญชาตญาณแล้วทุกคนอยากเป็นทำดี โดยต้นกำเนิดแล้วทุกคนมีความสามารถที่จะทำดีและเป็นคนดีได้ ✅

🤌🏼 แชร์เร็ว / แชร์ช้า

คนกลุ่มหนึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคนอื่นมากกว่าคุณค่าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกดแชร์หรือไลค์ของพวกเขา 👾

🥛 โล่ง

มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้เรารู้จักคำว่าปล่อยวาง ทำให้เราเข้าใจว่ามันมีอะไรอีกมากมายที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย 🧤

🔥 ฉันคือผู้สร้าง

วันนี้วันดีลองพลิกมุมมองลองเปลี่ยนแนวคิดจากผู้ใช้มาเป็นผู้สร้างสักครั้งดีมั้ย สร้างอะไรสักอย่าง สร้างเพื่อพัฒนา 🌓