🔮 อำนาจขนาดเล็ก

มีแค่คนส่วนน้อย (มากๆ) เท่านั้นที่มีอำนาจควบคุมเรื่องใหญ่

แต่ทุกคนมีอำนาจในการควบคุมเรื่องเล็กๆ

  • เราไม่สามารถดลบันดาลให้งานเสร็จเร็วอย่างใจ แต่เราทำงานเล็กๆของตัวเองตรงหน้าให้เสร็จตามคำสัญญาได้
  • เราไม่สามารถเรียกร้องให้ลูกค้าซื้อของที่เราขายได้ แต่เราส่งมอบงานคุณภาพและความจริงใจให้พวกเขาได้ในทุกๆวัน
  • เราไม่สามารถห้ามให้ทีมงานอยากจะย้ายไปทำงานที่อื่นได้ แต่เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนในการพัฒนาตัวเองของพวกเขาได้
  • เราไม่สามารถเสกคาถาให้โลกนี้สงบสุขได้ แต่เราเริ่มต้นง่ายๆด้วยการปฏิบัติตัวด้วยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะได้

บางคนตัดพ้อและโวยวาย บางคนเป็นทุกข์และผูกใจเจ็บ

บางคนยอมรับและพึ่งตัวเอง บางคนหยุดบ่นและลงมือทำ

เล็กๆแต่บ่อยๆ ง่ายๆแต่สม่ำเสมอ

ทำไปทำมา …​ เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราควบคุมหลายๆเรื่องได้ด้วยปลายนิ้วของเราเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *