👴🏼 ถามเพื่อเปลี่ยน?

คำถามนี้ถูกถามขึ้นไป “ตามมารยาท” หรือ “ตามบทบาท” และเมื่อการฟังไม่เกิดการเปิดใจไม่มี ผลลัพธ์ที่ได้อย่างเดียวคือการเสียเวลากันทั้งสองฝ่าย 🧓🏼

👆🏼 จงเป็นเสียงข้างน้อย

เพราะเราเป็นแค่คนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเริ่มต้นจากการมองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้าม 👀

🧵 ความคาดหวัง

เมื่อเราเติบโตขึ้น เราต้องทำงานอยู่บนความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น จากคนรอบข้าง จากคนด้านบน จากคนด้านล่าง และจากตัวเอง 🥷🏻

👩🏽‍🦱 หัวหน้า ผู้นำ ตัวอย่าง

เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนเป็นครูได้ ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ทุกคนสร้างแรงบันดาลใจให้คนใกล้ตัวได้ … อยู่ที่อยากจะทำหรือไม่แค่นั้น 👩🏼‍🦰

พลังผลผลิต

ทำไมบางคนทำงานเร็ว ทำไมบางคนดูทำงานเก่ง ทำไมบางคนบรรลุเป้าหมาย … เพราะคนเหล่านั้นคิดก่อนทำ 🧠

👍🏼 สิ่งที่บ่งบอกตัวตน

ก่อนกดปุ่ม “ส่ง”, ก่อนเซย์เยส, ก่อนระบุเดดไลน์, ก่อนพูดอะไร คิดให้ดีว่าเราแสดงและกำลังจะแสดงความเป็นมืออาชีพในระดับสูงแล้วหรือยัง ✉️

⛑️ นักปฏิบัติ

จงพยายามเป็นนักปฏิบัติเพราะคำนี้หมายถึงการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนมากพอที่จะเข้าใจถึงแก่นในเรื่องนั้นๆ 🧢

👉🏼 ทางเลือกของฉัน

เมื่อเราเชื่อในแนวทางนี้ เมื่อเราชอบแบบนี้ เมื่อเราตั้งมั่นแบบนี้ … มันคือทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด “สำหรับเรา” เสมอ ✌🏼