🥶 กับโลกที่หมุนไป

นิชคืออนาคต นิชคือตัวตนที่เราสร้างเอง นิชคือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนใครและไม่ต้องตามใคร 😇

🎲 เลือกเพราะต้องเลือก

มันเป็นเรื่องหายากอย่างยิ่งที่การตัดสินใจของเราจะอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเราสามารถหยั่งรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา 🙅🏽

🍌 ทำเรื่องยากให้ง่าย

สิ่งที่ยากคือการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย มันคือพลังแฝงที่ดีที่สุดที่จะสร้างจุดแตกต่างให้เราและทีมงานที่ยากจะมีใครเลียนแบบได้ ✅

🥉 ความพ่ายแพ้

ถ้าชนะไม่ได้ในวันนี้ … จงเป็นผู้แพ้ จงอยู่ในลำดับที่สอง มันดีกว่าการไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวมากมายนัก 🎗️

🕌 เสียดายเวลา

เสียดายเวลาที่หมดไปกับทำในสิ่งที่ไม่ให้ผลลัพธ์อย่างที่หวัง เสียดายเวลาที่หมดไปกับการทำอะไรที่ไม่อยากทำ 🛕

🏉 ดีกว่าเมื่อวาน

เมื่อวันนี้ยังไม่สายเกินไปในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า จุดเริ่มต้นคือขอให้คิดได้ก่อนเท่านั้น 🥊

🪁 แรงต้าน

เมื่อแรงต้านเหลือน้อย เมื่อความท้าทายลดลง เมื่อเป้าหมายง่ายเกินไป … เมื่อถึงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโต 🪀

👋🏽 ใครจะห้าม?

แทนที่จะถามตัวเองว่าใครจะอนุญาติให้เราทำ … ลองเปลี่ยนมาถามตัวเองว่าใครจะห้ามไม่ให้เราทำดีกว่ามั้ย? 😈